GJØR BARE SOM IN ENGLISH

What does gjør bare som mean in Norwegian

Results: 11, Time: 0.1438

Examples of using Gjør Bare Som in a sentence and their translations

Trish, gjør bare som jeg sier.
Trish, just do what i tell ya.
Vi gjør bare som vi blir fortalt og får betalt.
We just do what we're told and get paid.
Jeg gjør bare som jeg vil.
And i just do what i want.
Du gjør bare som du vil, hva?
You just do what you want, don't you?

Vi gjør bare som vi får beskjed om.
We only did what we were told.
Jeg gjør bare som jeg blir tilsagt.
I'm just doing what I'm told.
Jeg gjør bare som jeg gjorde før.
I will just do what i did before.
Du gjør bare som caspar sier.
You can do whatever caspar tells you!
Jeg gjør bare som jeg selv vil.
I only do what i want to do.
Gjør bare som jeg sier.
Just do as i say.
Jeg har havnet i dåriig seiskap, men jeg gjør bare som de andre soidatene.
I have fallen into bad company, but i have only done as other soldiers do.

Results: 11, Time: 0.1438

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Gjør bare som" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More