HADDE EN SLIK IN ENGLISH

What does hadde en slik mean in Norwegian

Results: 30, Time: 0.1923

Examples of using Hadde En Slik in a sentence and their translations

Selv om vi hadde en slik informasjon.
So, even if we had such information.
Ingen hadde en slik bror.
Nobody had such a brother.
Jeg visste ikke at du hadde en slik sunn appetitt.
I didn't realize you had such a healthy appetite.
L aldri realisert de hadde en slik følelse av humor.
I never realised they had such a sense of humour.

Gid vi hadde en slik!
We should have such a freak.
Jeg hadde en slik dukke.
I used to have this doll.
Skulle ønske jeg hadde en slik.
I wish i had one.
Jeg vil at retten skal merke seg følgende- den som drepte vic bedford hadde en slik substans i ansiktet sitt på mordkvelden.
I would like the coun to note the following- whoever killed vic bedford had such a substance on his face on the night of the murder.
Jeg vedgår jeg hadde en slik ide, men det ser ut til at jeg gamblet feil.
I admit i had some such idea, but it looked like i gambled wrong.
Du har et slikt talent.
You have such a talent.
Begge karene hadde et slik hjelpemiddel.
Both men had such a device.
Du har et slikt en liten mage.
You have such a small stomach.
De døde har et slikt tak over de levende.
The dead have such a hold over the living.
Jeg anntar att du har ett slikt triks?
I suppose you have such a trick?
Kun verdens største drapsmann har en slik aura.
Only the world's top killer has such an aura.
Hillary og jeg har en slik forbindelse, er du med?
Telepathic powers. hillary and i have that kind of connection, you dig?
Men kanskje hun omkommer av skammen over å ha en slik mor.
But she may perish with the shame of having such a mother.
L antar at det må være fint å ha en slik tro.
I suppose it must be nice to have that kind of faith.
Jeg trenger den ikke, jeg har en slik.
I don't need it, i have one.
Jeg hadde ett slikt sted i min verden.
I had one of these places in my world.
Ja, vi har et slikt serum.
Yes, we possess such a serum.
Dersom du har en slik vedvarende ereksjon i mer enn 4 timer, bør du umiddelbart kontakte lege.
If you have such an erection, which lasts continuously for more than 4 hours you should contact a doctor immediately.
Jeg har ikke hatt en slik dag siden jeg fikk dømt john morland for ulovlig inntrengning på annen manns eiendom, skjønt han jaget på egen mark.”.
I haven't had such a day since i had sir john morland for trespass, because he shot in his own warren.".
Dersom du har en slik vedvarende ereksjon i mer enn 4 timer, bør du umiddelbart kontakte lege.
If you have such an erection, which lasts continuously for more than 4 hours you should contact a doctor immediately.
Jeg har ikke hatt en slik dag siden jeg fikk dømt john morland for ulovlig inntrengning på annen manns eiendom, skjønt han jaget på egen mark.”.
I haven't had such a day since i had sir john morland for trespass, because he shot in his own warren.".
Dersom du har en slik vedvarende ereksjon i mer enn 4 timer, bør du umiddelbart kontakte lege.
If you have such an erection, which lasts continuously for more than 4 hours you should contact a doctor immediately.
Hva får deg til å tro at jeg ikke har en slik ordning med en av kollegene dine?
And what makes you think i don't already have such an arrangement with one of your colleagues?
Da kan vi ha en slik samtale som både du og jeg elsker.
If we do, we can have the kind of conversation both you and i love:.
Jeg er glad du har en slik en kultivert tur med meg, mamma.
I'm glad you're having such a cultured trip with me, ma.
Det er godt at de har en slik uforlignelig evne til diskret smiger.
That is fortunate for you, mr collins, that you possess such an extraordinary talent for flattering with delicacy.

Results: 30, Time: 0.1923

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Hadde en slik" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More