HAN FØLTES IKKE IN ENGLISH

Translation of Han Føltes Ikke in English

Results: 30, Time: 0.0528

he didn't feel (3)

Examples of using Han Føltes Ikke in a sentence and their translations

Jeg kan ikke forestille meg hvordan det føltes å være der da han skjøt seg.
I-I can not imagine what it must have been like to be there when he pulled that trigger.
Ville ikke det føles godt, etter det han har gjort mot deg?
Would not that feel good right now, considering what he 's done to you?
Han sier at jeg overlever, men det føles ikke slik.
He says i will live, though it does not feel that way.
Jeg trodde det ville føles annerledes nå som han er død, men det gjør jeg ikke.
You know, i thought i would feel different now that he 's dead, but i do not.
Når gustave lover meg at noe vil føles herlig og vare i en time sitter han ikke fem minutter etterpå og tror han fikk meg til å se gud.
When gustave promises me something will feel great and last an hour, he does not end up five minutes later, thinking he made me see god.
Men jeg har ikke sett ham på et helt døgn, og det ville føles bedre om jeg visste hvor han var.
It 's just i have not seen him in 24 hours and i would... feel better if i knew where he was.
Jeg ville ha ringt ham, men det føles ikke komfortabelt.
I would call him, but I-I honestly do not feel comfortable calling him.
Selv om jeg ikke elsker hamføles det bedre å være med ham enn å være alene.
I hope so. even if I-I do not love him, it... felt better to be with him than to be alone, you know?
Når jeg er sammen med ham, så... så føles det som om hun ikke er død.
When i am with him it feels as if she was not gone.
Det føles veldig kjent å følge etter ham, men det vil ikke ha den vanlige, tilfredsstillende slutten.
Going after him feels very familiar, except it will not have its usual satisfying ending.
Det føles ikke bra å si det, men han liker deg ikke engang.
I hate to break it to you, but he does not even like you.
Hvordan føltes det da han fortalte deg hva du ikke kan gjøre?
How did it feel having him tell you what you can t do?
Da han fanget meg føltes det som om vi ikke beveget oss.
I mean, when he had me, it was not like we were even moving;
Han sa at hun føltes som en sang han ikke fikk ut av hodet.
He said it was like an earworm, could not get her out of his head.
Når han holder rundt meg føles det som om han ikke er helt til stede.
Sometimes when he holds me, it 's like he 's not really there.
Det føltes aldri rett for meg da, og det gjør det ikke nå, at jeg skal lyve for deg om han.
It never sat right with me, and it does not now, you asking me to lie to you about him.
Han har ikke datet noen på 18 år, og allikevel føles det ikke rart.
I like that he has not dated anyone in, like, 18 years and somehow makes it not seem really, super weird.
Han står opp tidlig og kjøper muffins, gjør alle stemmer i filmer han forklarer svarte hull slik at de ikke føles nifse.
He wakes up early to get papers and muffins. he watches foreign films with me and does all the voices. he explains the universe so that black holes sound cool, not scary.
Vi har samme mor og far, men han føles ikke som broren min.
I have a bro... i have the same mother and father but i never felt like i had a brother.
Jeg slo ham godt, ikke sant? det føltes om et bra treff.
I got him good, did not i?
Det føles ikke riktig å slåss mot ham.
Besides, it will not feel right fighting him.
Noen ganger føles det som om han har fått alt, og jeg ikke noe.
Sometimes, i feel like he got everything, and i got nothing.
Han vet ikke hvordan jeg ser ut, men det føles som om han vet hvem jeg er.
And even though he does not know what i look like, i feel like he really knows who i am.
Nå vet jeg også hvordan det føles å se fienden min så distrahert at han ikke ser faren som lurer rett foran han.
And now i know how it feels to see my enemy so distracted, he does not see the real danger is right in front of him.
Han er smart og snill. vi ler mye, og han bryr seg om meg.- du vet ikke hvordan det føles.
He 's smart, and he 's sweet, and we laugh all the time, and he cares about me, and you do not know what that 's like.
Det føltes som han ikke våget å skrive" kjønn".
Feels like he wanted to write" sex", but was too spineless to do it.
Da jeg lærte om det, føltes han ikke så langt borte.
Knowing about where he was, really did make me feel closer to him.
Det føles vel ikke dumt å være her med michael, når han er forlovet?
I hope you do not feel awkward being here with michael when he 's engaged.
Da jeg sa at jeg ikke ville være robert durst lenger, sa han at han visste hvordan det føltes.
I did that a long time ago." did not say he changed his name or he dressed like a woman or... but, yeah, when i said i just did not want to be robert durst anymore, he said,
Det føltes som om han ikke gjenkjente meg selv om jeg var med ham her om dagen og overså reparasjonen.
I felt as if he did not even recognise me, although i was with him the other day, supervising the refit.

Results: 30, Time: 0.0528

Word by word translation


han
- he him – He ♪ He # He
føltes
- felt feel feels feeling
ikke
- not never n't ♪ Not ● Not
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More