HAR NOEN GANG BLITT IN ENGLISH

What does har noen gang blitt mean in Norwegian

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0521

Examples of using Har Noen Gang Blitt in a sentence and their translations

Ingen har noen gang blitt så godt forberedt på en oppgave.
No individual will have ever been so adequately prepared for an event.
Ingen av dem har noen gang blitt funnet.
None of them have ever been found.
Og ingen organer har noen gang blitt funnet.
And no bodies have ever been found.
Men ingen kvinne har noen gang blitt drept eller fanget.
But no female has ever been captured or killed.

Ingen har noen gang blitt elsket så mye av folket.
No one 's ever been loved so much by the people.
Det er et ubehagelig spørsmål, men hνilke store ting har noen gang blitt oppnådd uten drap eller grusomheter?
Yet it 's an unpleasant question, but what great thing has ever been accomplished without killing or cruelty?
Jeg har ikke noe liv verdt redning og ingenting jeg har planlagt har noen gang blitt til.
I have no life worth saving and nothing i have planned will ever come to be.
Har jeg noen gang blitt det?- du?
Have i ever been nervous about the tabloid stories?
Har du noen gang blitt voldtatt?
Have you ever been raped?
Har du noen gang blitt avhørt av myndighetene?
Have you ever been questioned by the authorities?
Har du noen gang blitt kastet av et fly?
Have you ever been kicked off a plane?
Har dere noen gang blitt spist av en hval?
Have you ever been swallowed by a whale?
Ingen svart tjener har noen gang blitt forfremmet til en administrativ post.
No black houseman... has ever been promoted to the engineer 's office.
Ingen formell klinisk studie hos verken pediatriske eller neonatale individer med alvorlig medfødt protein c-mangel har noen gang blitt utført.
No formal clinical study in either paediatric or neonatal population with severe congenital protein c deficiency was ever conducted.
Ingen formell klinisk studie hos verken pediatriske eller neonatale individer med alvorlig medfødt protein c-mangel har noen gang blitt utført.
No formal clinical study in either paediatric or neonatal population with severe congenital protein c deficiency was ever conducted.
Har du blitt frigjort noen gang?
Wild!- have you ever been liberated?
Har du noen gang blitt torturert?
Have you ever been tortured? what?
Har du noen gang blitt sugd?
You ever have a knob job?
Har du noen gang blitt fortalt-.
Has anyone ever told you that.
Unnskyld, men har du noen gang blitt tvunget opp i et hjørne av en gal kvinne?
Watson, you have my most abject apologies. but have you ever been cornered by a madwoman?
Har du noen gang blitt voldtatt eller noe sånt?
Have you ever been sodomized or anything like that before?
Spør om han noen gang har blitt truffet av en sko.
Make sure you ask him if he ever hit by shoe.
Har du blitt tatt noen gang?
You ever been caught?- once.
Alle spør meg," har den noen gang blitt sett?".
Everybody asks," has anybody ever seen one?".
Har du blitt arrestert noen gang?
You have been arrested?
Har laser blitt anholdt noen gang?
Has this laser dude ever been pinched? sure, yeah.
Har du noen gang blitt vraket?
You ever been rejected?
Har du noen gang blitt fortalt.
Bijou, did anybody ever tell you?
Har du noen gang blitt straffet for spionasje?
Have you ever been convicted of espionage?
Har du noen gang blitt utsatt for det?
Has there ever been a time when you were so exposed?

Results: 30, Time: 0.0521

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "har noen gang blitt"


"Har noen gang blitt" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More