HAR NOEN INNVENDINGER IN ENGLISH

What does har noen innvendinger mean in Norwegian

Results: 6, Time: 0.0947

Examples of using Har Noen Innvendinger in a sentence and their translations

Det vil si, med mindre du har noen innvendinger.
That is, unless you have any objections.
Hvis ingen av dere har noen innvendinger.
Unless either of you have any objections.
Hvis ingen har noen innvendinger, kan jeg stå til tjeneste.
If nobody has any objections... i believe i might be of service.
Med mindre noen har noen innvendinger.
Unless, of course, anyone's got any objections.

Men det er noe som vi vil at alle skal være enig i, for hvis du har noen innvendinger... vil vi diskutere det.
But it's something that, you know, we, you know, all should discuss because if you have any objections, of course... her mother and i will discuss it.
Vi har mottatt offiserer fra regimentet før, men jeg ville vite om du hadde noen innvendinger.
We have taken officers from his regiment before, but i wanted to be sure you would no objection.

Results: 6, Time: 0.0947

"Har noen innvendinger" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More