HUS I KVELD IN ENGLISH

What does hus i kveld mean in Norwegian

Results: 17, Time: 0.1283

Examples of using Hus I Kveld in a sentence and their translations

Det blir fullt hus i kveld.
Going to be a full house tonight.
Fullt hus i kveld, joe.
Full house tonight, joe.
Åpent hus i kveld for alle som vil komme.
Open house tonight for all who will come.
Vi har fullt hus i kveld.
It's a full house tonight.

Leeds sa det ville være åpent hus i kveld.
Wait, leeds did say there would be an open house tonight, right?
Det blir visst fullt hus i kveld.
Looks like it's gonna be a full house tonight.
Tony, du har fullt hus i kveld.
Tony, you got a full house tonight.
Vil du være med meg på en fest jeg skal på i mitt eget hus i kveld?
Would you like to flank me at a party that I'm attending at my own house tonight?
få sonja til å kjøre meg til lew ashbys hus i kveld, og så kan vi kanskje spise middag i hollywood et sted.
just get sonja to drop me at lew Ashby's house tonight, and maybe we could go get dinner someplace in hollywood.
Sake er på huset i kveld!
Sake's on the house, tonight!
Gikk du til huset i kveld?
Did you go to the cottage tonight?
Kan du love meg at du ikke forlater huset i kveld?
Will you promise you will not go out of the house tonight?
Trask må ut av huset i kveld.
I want trask out of the building tonight.
Du er ønsket i huset i kveld.
Your presence is requested this evening at the house.
Hvor er mannen i huset i kveld?
So where is the man of the house this evening?
Hvis du betaler, tømmer jeg husene i kveld.
Put some green in my pocket, i will empty those homes tonight.
I min søsters ånd, oppmuntrer jeg alle til å sette preg på dette huset i kveld.
In the spirit of my sister, i encourage all of you to make your mark on this house tonight.

Results: 17, Time: 0.1283

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Hus i kveld" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More