HUSET MITT IGJEN IN ENGLISH

What does huset mitt igjen mean in Norwegian

Results: 30, Time: 0.0365

Examples of using Huset Mitt Igjen in a sentence and their translations

Ikke kom til huset mitt igjen.
Do not ever come to my house again.
Han brøt seg inn i huset mitt igjen i går kveld.
Did you know he got into my house again last night?
Har du brutt deg inn i huset mitt igjen?
Does that mean you broke into my house again?
Tar jeg deg nær huset mitt igjen, burer jeg deg inn.
I catch you anywhere near my house again, you better believe i am taking you in.

Ikke snakk. jeg tok LSD. jeg danset foran huset mitt igjen.
I ripped two sheets of LSD and spent the whole night dancing in front of my house again.
Noen har prøvd å robbe et av husene mine igjen.
Somebody tried to rob one of my houses again.
Nå truer hun med å brenne ned huset mitt igjen.
Oh, there she goes, threatening to burn my house down again.
For jeg vil ha igjen huset mitt.
Cos i want my home back.
Nei, men hvis jeg trenger huset mitt brent ned igjen, skal jeg fortelle deg det.
No, but if i need my house burned down again, i will let you know.
Jeg vil ha kona mi, huset mitt og være filmstjerne igjen.
Okay? i want my wife and my house.
Skulle han ha brent ned huset mitt så jeg skulle ansette ham igjen?
You think that he burned my house down so that i would hire him again? well, you were happy with his services the first time, apparently.
Når vi er ferdig med alt i huset, får jeg motet mitt opp igjen,
After we have settled things at this house, i will get my courage up again and ask you to sleep with me, okay?
Men kom aldri igjen til mitt hus.
I will get you your money, but do not ever come to my house again.
Andrew, jeg må inn i mitt eget hus igjen, og du er mitt eneste håp.
Andrew, i have got to get back into my house, and you are my only hope.
Men jeg er sikker på at jeg vil se deg igjen i mitt hus.
But i am sure i will see you again in my house.
I den tiden jeg har igjen vil jeg leve i mitt eget hus.
For what time i have left i wanna live in my own house.
Menjegblekjentmed min mors hus igjen.
But my mother 's house i came to know again.
Og jeg kommer vel hjem igjen til min fars hus, så skal herren være min gud,
So that i come again to my father 's house in peace, and yahweh will be my god,
Og jeg kommer vel hjem igjen til min fars hus, så skal herren være min gud,
So that i come again to my father 's house in peace, and yahweh will be my god,
Og jeg kommer vel hjem igjen til min fars hus, så skal herren være min gud,
So that i come again to my father 's house in peace; then shall the LORD be my god:.
Og jeg kommer vel hjem igjen til min fars hus, så skal herren være min gud,
So that i come again to my father 's house in peace; then shall the LORD be my god:.
Jeg setter ikke min fot i det huset igjen.
I will not step foot back in that house!
Det er veldig snilt, men jeg setter aldri mine ben i det huset igjen.
That 's very kind of you, but i will ne'er set foot in that house again.
Jesus gikk da med dem. men da han ikke hadde langt igjen til huset, sendte høvedsmannen nogen venner til ham og lot si: herre, umak dig ikke! for jeg er for ringe til at du skal gå inn under mitt tak;
Then jesus went with them. and when he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, saying unto him, lord, trouble not thyself: for i am not worthy that thou shouldest enter under my roof:.
Jesus gikk da med dem. men da han ikke hadde langt igjen til huset, sendte høvedsmannen nogen venner til ham og lot si: herre, umak dig ikke! for jeg er for ringe til at du skal gå inn under mitt tak;
When he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, saying to him," lord, do not trouble yourself, for i am not worthy for you to come under my roof.
Jesus gikk da med dem. men da han ikke hadde langt igjen til huset, sendte høvedsmannen nogen venner til ham og lot si: herre, umak dig ikke! for jeg er for ringe til at du skal gå inn under mitt tak;
Then jesus went with them. and when he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, saying unto him, lord, trouble not thyself: for i am not worthy that thou shouldest enter under my roof:.
Jeg bare la igjen medisinen min i huset.
No, i just... left my meds in the house.
Kom igjen, jeg har ikke engang mitt eget hus--.
Okay, come on, i do not even have my own house--.
Men kom aldri inn i mitt hus igjen og tro at du kan spille ball med meg.
But never enter my house thinking you can play ball with me.
Dronningen har et dusin riddere og et hundre bevæpnede menn... nok til å overvelde det som er igjen av mine hus vakter.
The queen has a dozen knights and a hundred men-at-arms-- enough to overwhelm what remains of my household guard.

Results: 30, Time: 0.0365

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Huset mitt igjen" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More