HVA DETTE VIL IN ENGLISH

What does hva dette vil mean in Norwegian

Results: 30, Time: 0.1761

Examples of using Hva Dette Vil in a sentence and their translations

Har du tenkt på hva dette vil gjøre med diane?
Have you thought about what this will do to diane?
Skjønner du hva dette vil innebære for din mor?
Do you know what this will mean to your mother?
Du vet hva dette vil gjøre.
Now, you know what this will do to you.
Vet du hva dette vil gjøre med landet?
Do you know what you are doing? do you realise what this will do to the country?

Jeg vet ikke engang hva dette vil koste.
I am not even sure what this will cost.
T enk deg hva dette vil bety for ryktet mitt!
Can you imagine what this will do for my reputation?
Glem alt om hva dette vil gjøre mot oliver og thea.
Forget about what this will do to oliver and thea.
Jeg vet at du tror at du forstår hva dette vil være.
I know that you think you have a handle on what this is gonna be.
Jeg er redd for å tenke hva dette vil koste meg.
I am afraid to think what this will cost me.
Hva tror du dette vil forandre?
What do you think doing this is gonna change?
Og vi vet ikke noe om hva dette barnet vil bli.
And we know nothing of what this child will become.
Jeg har alltid lurt på hva dette ville være.
I always wondered what this would be like.
Aner du hva dette vil koste?
Do you have any idea what the cost is on this?
Aner du hva dette vil koste meg?
Do you know what this is gonna cost me?
Hva vil dette koste?
What 's all this going to cost?
Hva vil dette barnet tro?
I mean, what 's this kid gonna think of me?
Hva vil dette føre til?
I mean, where is this gonna go?
Er dette hva du vil?
Is this what you want?
Hva vil dette bety for oppsigelse av politifolk?
What effect will this have on police layoffs?
Er dette hva du vil se?
Is this what you wanted to see, grimm?
Jeg mener, hva vil dette gjøre med ham?
I mean, what 's this gonna do to him?
Dette er hva hun vil.
This is exactly what she wants.
Dette er hva de vil.
This is what they want.
Men dette er hva de vil.
I know, i know, but this is what they want.
Vet du hva slags bar dette vil bli?
You know what kind of bar this could be?
Her, er dette hva du vil ha?
Here. is this what you want?
Dette er hva dere vil møte.
This is what must ststkhaddmonh to learn the use of these.
Hva enn dette er vil det gå over.
Whatever this is, it 's gonna be over.
Hva handler dette om, hva vil dere meg?
What is this all about? what do you want from me?
Hva dette vil ende med.
What the end must be.

Results: 30, Time: 0.1761

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Hva dette vil" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More