HVA ER GALT IN ENGLISH

Translation of Hva er galt in English

Results: 1823, Time: 0.0658

Examples of using Hva er galt in a sentence and their translations

Jean. Hva er galt, Charles?
Jean, Jean.- Charles, what's wrong?
Djevelen reinkarnert! Hva er galt med dere?
The devil incarnate! What's the matter with you?
Hva er galt? Er det ikke over leggetiden hennes?
What's wrong? Isn't it past her bedtime?
Hva er galt, vil du ikke ha en de!
What's the matter, you don't want a piece of the pie?
Formann Mralph!-Hva er galt med deg?
Chairman Mralph! So what's wrong with you?
Hva er galt? Er det på grunn av pengene?
What's wrong? Is it because of the money?
Hva er galt? Er vi ikke venner mer?
What's the matter, aren't we friends anymore?
Hva er galt med tv-en?
So what's wrong with the TV?
Hva er galt med det?
What's the problem with that?
Kom igjen. Hva er galt med deg, gamle gribb?
Come on. What's wrong with you, you old buzzard?
Hva?- Jeg sa: Hva er galt med å dø?
What? I said, what's wrong with dying?
Hva er galt med antrekket?
What's the problem with this outfit?
Hva er galt med det?
So what's wrong with that?
Hva er galt, Niccolò?
What's going on, Niccolò?
Walker? Hva er galt, Hunt?
Walker? Walker: What's the matter, hunt?
Hva er galt med… Hee-ju, hva skal vi gjøre?
What's wrong with… Hee-ju, what are we going to do?
Hva er galt med Kristi?
So what's wrong with Kristi?
God morgen.- Hva er galt med ansiktet ditt?
Morning.- Hello. What's the matter with your face?
Hva er galt med en lab som tar bort hunder?
What's so bad about a lab that takes dogs away?
Hva er galt med deg, Vanessa?
Vanessa?- What's going on with you?
Stopp. Hva er galt?
Stop, stop. What's the problem?
Hva er galt med det?
What's the harm in that?
Hva er galt med jentene våre?
What's the problem with our girls?
Hva er galt med kona di?
What's going on with your wife?
Det er ekkelt. Hva er galt med deg?
That's nasty. What's the matter with you?
Hva er galt med halvfullt?
What's so bad about being half full?
Hva er galt med Torkild?
So what's wrong with"Torkild"?
Hva er galt? Egretthegren ventet desperat på noe her.
What's wrong? The great egret was desperately waiting for something here.
Unnskyld oss. Hva er galt?
Excuse us. So what's wrong?
Hva er galt? Si at det var tilfeldig, Quentin.
What's wrong? Tell me that was an accident, Quentin.

Results: 1823, Time: 0.0658

Word by word translation


hva
- how so what huh what does what did
er
- is
galt
- wrong crazy sideways going awry

S Synonyms of Hva er galt


er det noe galt
hva feiler det
hva som er feil

Hva er galt in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More