HVEM JEG HAR IN ENGLISH

What does hvem jeg har mean in Norwegian

Results: 38, Time: 0.142

Examples of using Hvem Jeg Har in a sentence and their translations

Vet du hvem jeg har der oppe?
Do you know who i have up there? yeah.
Vet du hvem jeg har med meg i dag?
Do you know who i have with me today?
Eller hvem jeg har blitt.
Or i guess who i have become.
Forstår du hvem jeg har blitt?
Shh, shh.- you get it? you see who i have become?

Se hvem jeg har.
Look who i have here.
Det er bare den jeg er, hvem jeg har vært.
It's just who i am, who i have been.
Tatoveringene viser hvor jeg har vært, hvem jeg har møtt.
My tattoos represent where i have been, who i have met.
Men poenget er hvem jeg har drept.
But the important point is, who have i killed?
Jeg vet hvem jeg har ligget med.
I think i know who i had sex with.
Se hvem jeg har med.
Look who i brought.
Gjett hvem jeg har med hit opp.
Hey, guess who i brought up here.
De aner ikke hvem jeg har på nakken,
Yοu have nο idea whο i have breathing dοwn my neck.
Jeg vil bare vite hvem jeg har med å gjøre.
I just want to know who I'm dealing with.
Jeg vil vite hvem jeg har med å gjøre.
I like to know who I'm dealing with.
Jo, jeg vet akkurat hvem jeg har med å gjøre.
I know exactly who I'm dealing with.
Se hvem jeg har med.
Look who i got here.
Se hvem jeg har.
Se hvem jeg har her!
Look who i got:.
Se, hvem jeg har med.
Look who i brought to visit.
Hvorfor skuile jeg forteiie deg hvem jeg har jobbet med?
Why would i tell you who i worked with?
Gjett hvem jeg har funnet.
Guess who i found.
Hei gutter, se hvem jeg har funnet.
Hey, boys, look who i found.
Jeg vil vise hvem jeg har blitt og være der når du blir mor.
Let me... let me show you who i have become. i wanna be there for you as you become a mother,
Du gjetter aldri hvem jeg har forfulgt gjennom london.
I won't keep you, but you will never guess who i have been traipsing around london after.
Tror du ikke jeg vet hvem jeg har ligget med?
Of course it's not yours. Don't you think i know who i have slept with?
Du kan ikke vite hva jeg har gjort eller hvem jeg har tjent før du vet hvorfor.
You cannot know what i have done or who i have served until you know why.
Da tenker jeg gjennom hele dagen, hva jeg har gjort, hvor jeg har vært, hvem jeg har truffet.
I go through the day in my mind- what i have done, where i have been, who i have seen.
De gode senatorer må besøkes, fra hvem jeg har fått ikke bare hilsener, men med dem skifte av æresbevisninger.
The good senators must be visited, from whom i have received not only greetings, but with them change of honors.
Og jeg gleder meg til å vise dere hvem jeg har leid inn som underholdning.
And i can't wait till you see who i booked for the entertainment.
Vel, foruten pissing av de lokale politiet, hvem jeg har å jobbe med, forresten, hva har du tenkt på oppnå her, mrs. Scott?
Well, besides pissing off the local cops, who i have to work with, by the way, what do you intend on accomplishing here, mrs. Scott?

Results: 38, Time: 0.142

"Hvem jeg har" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More