HVIS DU HAR HATT IN ENGLISH

Translation of Hvis du har hatt in English

Results: 138, Time: 0.0377

Examples of using Hvis du har hatt in a sentence and their translations

Bruk av NULOJIX er ikke anbefalt hvis du har hatt en levertransplantasjon.
The use of NULOJIX is not recommended if you have had a liver transplant.
Bruk av NULOJIX er ikke anbefalt hvis du har hatt en levertransplantasjon.
The use of NULOJIX is not recommended if you have had a liver transplant.
Hvis du har hatt sex uten beskyttelse,
If you had sex without protection;
Hvis du har hatt en alvorlig operasjon på hjerte eller abdomen.
If you have had a serious heart or abdominal operation.
Hvis du har hatt sex uten beskyttelse,
If you had sex without protection;
Hvis du har hatt andre hjerte- eller karproblemer.
If you have had other heart or blood vessel problems.
Hvis du har hatt en alvorlig operasjon på hjerte eller abdomen.
If you have had a serious heart or abdominal operation.
Hvis du har hatt andre hjerte- eller karproblemer.
If you have had other heart or blood vessel problems.
Bruk pecfent nesespray kun hvis du har hatt gjennombruddsepisoder med kreftsmerter.
Only use pecfent nasal spray if you have been experiencing breakthrough cancer pain episodes.
Bruk pecfent nesespray kun hvis du har hatt gjennombruddsepisoder med kreftsmerter.
Only use pecfent nasal spray if you have been experiencing breakthrough cancer pain episodes.
Informer legen din hvis du har hatt nyrelidelser, eller hvis prøver har vist problemer med nyrene dine.
Tell your doctor if you have had kidney disease, or if tests have shown problems with your kidneys.
Det er viktig at du informerer legen din hvis du har hatt diaré før, i løpet av eller etter behandling med INVANZ.
It is important that you tell your doctor if you have diarrhoea before, during or after your treatment with INVANZ.
Hvis du har hatt en større hofteoperasjon, skal du vanligvis ta tablettene i 5 uker.
If you have had a major hip operation you will usually take the tablets for 5 weeks.
Det er viktig at du informerer legen din hvis du har hatt diaré før, i løpet av eller etter behandling med INVANZ.
It is important that you tell your doctor if you have diarrhoea before, during or after your treatment with INVANZ.
Hvis du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon( spesielt en alvorlig hudreaksjon) mot noe legemiddel.
If you have had a serious allergic reaction( especially a serious skin reaction) to any medicines.
Rekk opp hånden hvis du har hatt en psyko-ninja kopimaskin som har prøvd å drepe deg i dag!
Raise your hand if you had a flying psycho-ninja copier trying to kill you today!
Hvis du har hatt betennelser eller autoimmun sykdom eller hvis du har vært behandlet
If you have a history of inflammatory or autoimmune disease or have been
Hvis du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon eller en alvorlig hudreaksjon til noen legemidler.
If you have had a serious allergic reaction or a serious skin reaction to any medicines.
Hvis du har hatt mer tid hadde sju av dem kanskje ikke rømt.
Perhaps if you had a few more times, seven of' em would not have run away.
Hvis du har hatt brystkreft eller en svulst i hypofysen i hjernen.
If you have had breast cancer or a tumour in the pituitary gland in your brain.
lagene under huden, spesielt hvis du har hatt hull i tarmveggen eller problemer med sårtilheling.
layers under the skin, especially if you had holes in the gut wall or problems with wound healing,
Hvis du har hatt betennelser eller autoimmun sykdom eller hvis du har vært behandlet
If you have a history of inflammatory or autoimmune disease or have been
Legen vil regelmessig sjekke hvor du setter injeksjonene, særlig hvis du har hatt reaksjoner på injeksjonsstedet.
Your doctor will regularly check the way you inject yourself, particularly if you have experienced injection site reactions.
Hvis du har hatt utslett under behandling med et annet NNRTI, kan du ha
If you had a rash while taking another NNRTI, you may be at
Hvis du har hatt en depresjon eller er deprimert eller tidligere har hatt selvmordstanker.
If you have had depression or are depressed or previously had thoughts of suicide.
Hvis du har hatt noen av disse symptomene før behandling med gazyvaro, fortell legen
If you had any of these symptoms before treatment with gazyvaro, tell your
Legen vil regelmessig sjekke hvor du setter injeksjonene, særlig hvis du har hatt reaksjoner på injeksjonsstedet.
Your doctor will regularly check the way you inject yourself, particularly if you have experienced injection site reactions.
Hvis du har hatt hepatitt b( en leversykdom), kan arzerra forårsake at hepatitt b blir aktiv igjen.
If you have had hepatitis b, arzerra could cause your hepatitis b to become active again.
lagene under huden, spesielt hvis du har hatt hull i tarmveggen eller problemer med sårtilheling.
layers under the skin, especially if you had holes in the gut wall or problems with wound healing,
Legen vil regelmessig sjekke hvordan du setter injeksjonene, særlig hvis du har hatt reaksjoner på injeksjonsstedet.
Your doctor will regularly check the way you inject yourself, particularly if you have experienced injection site reactions.

Results: 138, Time: 0.0377

S Synonyms of "hvis du har hatt"


dersom du får
hvis du får
dersom du opplever
dersom du har fått
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More