HVIS HUN KAN IN ENGLISH

What does hvis hun kan mean in Norwegian

Results: 40, Time: 0.2506

Examples of using Hvis Hun Kan in a sentence and their translations

Moren min rører meg ikke hvis hun kan unngå det.
My mother doesn't touch me if she can avoid it.
Vel, hvis hun kan holde deg nykter.
Well, if she can help keep you clean.
Ikke hvis hun kan snakke seg ut av det.
Not if she can talk her way out of it.
Hun må være en god sporer hvis hun kan finne kukken din.
She must be a good scout if she can find your cock.

Hvis hun kan spille, er det ikke så dumt.
If she can act, she might not be bad.
Hvis hun kan gjøre det, så kan jeg.
If she can do it, i can do it.
Hun sender deg noe til bursdagen din hvis hun kan.
She will send you something dope for your birthday if she can.
Hvis hun kan gjøre det, kan vi også.
Well, then, if she can do it, so can we.
Hvis hun kan bevise det så kan hun ødelegge for dere alle.
If she can prove her case, she can take you all down.
Og jeg tenkte:"Hvis hun kan klare det, kan jeg klare dette.".
And then i just felt like,"Okay... if she can do that, then i can do this.".
Og hvis hun kan snike seg ut av bakgården, vil enhver hund gjør.
And if she can sneak out of the backyard, any dog will do.
Men hvis hun kan reise tvil om hans rettsevne, hjelper det.
Not on howard, but if she can raise concern regarding legal capacity, then we will be in business.
Hvis hun kan spøke om å finne en mann i hennes alder bør jeg bekymre meg.
If she can make jokes about finding a husband at her age, i shouldn't worry.
Hvis hun kan spise 500 gram av klientens godt gårdsbacon rått vil veddemålene på kontoret slutte.
If she can eat one pound of our client's fine farm fresh pork product raw there will be a moratorium on wagering in the office.
Hvis hun kan med tre baller uten å miste en, kan du beholde pusen.
Well, if she can juggle three balls in the air without dropping one of them, you can keep your tomcat.
Rose tenkte at hvis hun kan fikse en propell på film, burde hun kunne lære seg å fikse en motor i virkeligheten.
Rose thought if she could fix a propeller in a film, she could learn to mend an engine in real life.
Hvis hun kan manipulere databanene, kan hun ha stoppet framdriften, og skjult sporene sine.
If Marayna's able to manipulate the ship's computer pathways, she could have disrupted propulsion, and then covered her tracks so we couldn't trace the cause.
en kjæreste, og jeg vil at hun skal være abby og hun kommer bare hvis hun kan ta med martha.
want a girlfriend, and i want her to be abby and she will only come if she can bring martha.
Selv hvis... selv hvis hun ville, selv hvis hun kunne.
Even if--even if she would, even if she could.
Hvis hun kunne stikke av, så kunne jeg det også.
And if she could run away, so could I.
Hvis hun kunne finne at hytta, kanskje hun kunne finne noen svar.
If she could find that cabin, maybe she could find some answers.
Hun skulle beholdt deg hvis hun kunne.
She would have kept you if she could have.
Selv hvis hun kunne unngå å gifte roderick, dikterer loven at hun ikke kan ekte en borgelig.
Even if she could avoid marrying roderick, law dictates that she will never marry a commoner.

Results: 40, Time: 0.2506

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Hvis hun kan" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More