IKKE NOEN JENTE IN ENGLISH

What does ikke noen jente mean in Norwegian

Results: 4, Time: 0.2593

Examples of using Ikke Noen Jente in a sentence and their translations

Det finnes ikke noen jente.
There is no girl.
Du er ikke noen jente.
You're no girl.
Det er ikke noen jente her.
Ain't no girl here.
Jeg føler meg jo helt verdiløs, ikke noen jente og snart er jeg arbeidsløs!
I feel completely worthless, no girl, and soon to be unemployed!

Results: 4, Time: 0.2593

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Ikke noen jente" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More