JEG HAR NOE IN ENGLISH

Translation of Jeg Har Noe in English

Results: 1023, Time: 0.0389

i have something (422) i got something (231) there's something i (6) i had something (6)

Examples of using Jeg Har Noe in a sentence and their translations

Laura, jeg har noe jeg må fortelle deg.
Laura, i have something i need to tell you.
Jeg har noe tørt her borte.
I got something dry over here.
Nei, jeg har noe bedre.
No, i have something better.
Nei, kaptein, jeg har noe å fortelle ham.
No, captain, i have something to tell him.

Vel, jeg har noe å si til deg.
Well, i got something to say to you.
Tenk at jeg har noe til felles med gilt!
Who would have thought i had something in common with reacher gilt?
Og jeg har noe à fortelle deg.
And i have something to tell you.
Forresten, jeg har noe annet til deg, hvis du er interessert.
I got something else for you, if you are interested.
Du og jeg har noe til felles.
You and i have something in common.
Tror dere virkelig at jeg har noe med drapet på reid å gjøre?
For real, you think i had something to do with reid getting killed?
Jeg har noe å si deg, casper.
I got something to tell you, casper.
De tror jeg har noe med danny å gjøre.
They think i had something to do with danny.
Judas, min bror... jeg har noe å fortelle deg.
Judas, my brother i have something to tell you.
Rollo, jeg har noe til deg.
Rollo, i got something for you.
De tror at jeg har noe med dette å gjøre.
They think that i had something to do with this.
Lubey, jeg har noe å fortelle deg.
Lubey, i have something to tell you.
Men jeg har noe enda bedre.
But i got something even better.
Jeg har noe annet å gjøre.
I had something else i had to do.
Simon! jeg har noe å si deg.".
Simon, i have something to tell you.".
Jeg har noe å fortelle deg.
I got something to tell you.
Jeg har noe å gjøre denne morgenen men jeg kunne møte deg.
I have something to do this morning but i could meet you.
Jeg har noe å gjøre.
I got something to do.
Tror du jeg har noe til deg?
You think i got something for you?
Jeg har noe å fortelle deg, patty.
I have something i want to tell you, patty.
Jeg har noe å fortelle deg.
I got something to tell you.

Results: 1023, Time: 0.0389

Word by word translation


jeg
- me ♪ I # I – I
har
- have got are hath ever
noe
- something anything

"Jeg har noe" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More