JEG MÅ TIL IN ENGLISH

Translation of Jeg må til in English

Results: 172, Time: 0.1073

i have to go to i have to get to i gotta get to i need to go to i need to get to i gotta go to i must go to i got to go to i must get to i'm going to

Examples of using Jeg må til in a sentence and their translations

Oberst stauffenberg. jeg må til flyplassen.
I have to go to the airport.
Kate og jeg må til zürich i kveld.
Kate and i have to go to zürich tonight.
Men jeg må til bilen min!
But i have to get to my car!
Jeg må til ishockey-treningen.
I have to get to hockey practice.
Du, jeg må til stasjonen.
Say... i have to go to the station.
Jeg må til festen så snart som mulig.
I gotta get to this party ASAP.
Jeg må til dallas og fikse dette.
I gotta get to dallas and clear this up.
Jeg må til pyongyang.
I have to go to pyongyang.
Jeg må til et bibliotek.
I have to get to a library, fast.
Jeg må til kontoret.
I need to go to the office.
Jeg må til california.- hvor er advokaten din?
I gotta get to california, pronto?
Jeg må til sidera hotel.
I need to go to the sadirah hotel.
Jeg må til timen.
I have to go to class.
Dory og jeg må til sydney.
Well, dory and i need to get to sydney.
Nei, jeg må til teknisk.
I can not, i have to get to engineering.
Nei, jeg må til sykehuset.
No, i have to get to the hospital.
Jeg må til banken.
I have to go to the bank.
Nei, jeg må til oakland.
No, i gotta go to oakland.
Vet ikke, men jeg må til malibu fort.
I do not know, but i gotta get to malibu.
Jeg må til øverste etasje.
Hey, i need to get to the top floor.
Jeg må til byen.
I need to go to town.
Jeg må til trollmannen.
I have to get to the wizard.
Jeg må til min bror.
I must go to my brother now.
Gamle mann, jeg må til garasjen!
Old man, i need to get to the garage!
Jeg må til L.A.
I gotta get to l.
Jeg må til queens.
I have to go to queens.
Milord, jeg må til london i morgen.
Your lordship, i need to go to london tomorrow.
Jeg må til florida.
I gotta go to florida.
Overta her, jeg må til karaoke-boden.
I got to go to the karaoke thing.
Nei, jeg må til fastlandet!
Really, no! no, i must go to mainland!

Results: 172, Time: 0.1073

See also


jeg må til timen
i have to get to class i have to go to class
jeg må til london
i must go to london i have to go to london i need to go to london
jeg må til chicago
i have to go to chicago i need to get to chicago
jeg må tilbake til byen
i have to go back to town i gotta go back to town i need to return to the city i should get back to town i must get back to the city
jeg må tilbake til jobben
i have to get back to work i have gotta go back to work i gotta get back to work i gotta go back on duty
jeg må tilbake til kontoret
i have to get back to the office ~ I have got to go back to the office i gotta get back to the office i gotta go back to the office
jeg må tilbake til hotellet
i have to go back to the hotel i have to get back to the hotel i need to go back to the hotel
jeg må tilbake til basen
well , i have to get back to the base i have to go back to base i gotta get back to the base
jeg må tilbake til slottet
i have gotta get back to the castle i must get back to the castle i have to go back to that castle
jeg må tilbake til washington
i have to go back to washington i have gotta get back to washington i got to get back to washington
jeg må tilbake til kampen
listen , gotta get back to the game i got to get back to the game
jeg må si det til noen
i have to tell someone
jeg må tenke på
i need to think about

Word by word translation


jeg
- me ♪ I # I – I
- must have need gotta got

"Jeg må til" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More