JEG TRODDE JEG HADDE IN ENGLISH

Translation of Jeg trodde jeg hadde in English

Results: 125, Time: 0.0304

Examples of using Jeg trodde jeg hadde in a sentence and their translations

Ok? jeg trodde jeg hadde litt mer tid.
Okay, i thought i had a little more time.
Som jeg følte meg da jeg trodde jeg hadde drept deg.
Like i felt when i thought i would killed you.
Ikke fortell ham at jeg trodde jeg hadde en sjanse med gloria.
Do not tell him that i thought i had a shot with gloria.
Gud, jeg trodde jeg hadde mistet deg!
God, i thought i would lost you!
Gudskjelov! jeg trodde jeg hadde malaria.
Thank god, i thought i had malaria.
Akkurat når jeg trodde jeg hadde sett alt.
Lord, just when i thought i would seen it all.
Og jeg trodde jeg hadde problemer.
And i thought i had problems.
Elskling... jeg trodde jeg hadde mistet deg.
Oh, sweetheart, i thought i would lost you.
Jeg trodde jeg hadde kontroll, og så kom alle sammen.
I thought i had control, and suddenly they all came.
Jeg trodde jeg hadde mer tid.
I thought i had more time.
Jeg trodde jeg hadde mistet deg.
I thought i would lost you.
Jeg trodde jeg hadde en venn her.
Well, i thought i had a friend here.
Jorek, jeg trodde jeg hadde mistet deg.
Lorek... lorek, i thought i would lost you.
Da jeg trodde jeg hadde mistet deg.
The moment i thought i would lost you.
Jeg trodde jeg hadde mistet den.
I thought i had lost it.
Jeg trodde jeg hadde mistet deg.
I thought i would lost you.
Jeg trodde jeg hadde ødeiagt den.
I thought i had broken it.
Jeg trodde jeg hadde tid til daggry.
I thought i had until dawn.
Jeg trodde jeg hadde mistet den.
I thought i would lost it.
Jeg trodde jeg hadde skrevet noe i dag.
I thought i had written today.
Jeg trodde jeg hadde funnet den.
I thought i would located it.
Jeg trodde jeg hadde låst døra.
I thought i would locked the door.
Jeg trodde jeg hadde det.
I thought i had it.
Jeg trodde jeg hadde møtt alle legene her.
I thought i would met every doctor here.
Jeg trodde jeg hadde overbevist ham, men tok feil.
I thought i had convinced him, but i was wrong.
Jeg trodde jeg hadde temmet henne, men hun er verre enn noensinne.
I thought i would tamed her of that.
Jeg trodde jeg hadde svarene.
I thought i had the answers.
Jeg trodde jeg hadde ham den tiden.
I thought i had him that time.
Jeg trodde jeg hadde mistet deg.
I thought i would lost you.
Jeg trodde jeg hadde mistet dere.
I thought i would lost you there.

Results: 125, Time: 0.0304

See also


da jeg trodde jeg hadde
the moment i thought i would when i thought i would when i thought i had
jeg trodde dere hadde
i thought you would
trodde virkelig jeg hadde
thought i really had
jeg trodde du hadde dratt
i thought you would left i thought you split i thought you would gone thought you would be gone
jeg trodde dere hadde glemt
i thought you all had forgotten about i thought you guys had forgotten about i thought you forgot
jeg trodde du hadde andre
i thought you had another thought you had other
jeg trodde vi hadde lagt
i thought we had put i thought we left
jeg trodde du hadde ham
i thought you had him me you would have him
jeg trodde du hadde tatt
i thought you would taken care i thought you had brought
jeg trodde du hadde gitt
i thought you would given
jeg trodde du hadde mer
i thought you had more
jeg trodde de hadde ham
i thought they had him
jeg trodde at dere hadde
i thought you had i assumed you had i thought you guys were
trodde jeg hadde gjort det
thought i did that thought i would made that

Word by word translation


jeg
- me ♪ I # I – I
trodde
- thought believed figured expected imagined
jeg
- me ♪ I # I – I
hadde
- had would was got have

S Synonyms of "jeg trodde jeg hadde"


"Jeg trodde jeg hadde" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More