JOSEFINE IN ENGLISH

What does josefine mean in Norwegian

S Synonyms

Results: 82, Time: 0.0462

Examples of using Josefine in a sentence and their translations

Da du fant josefine hos eva... hva gjorde du der?
When you found josefine at eva, what were you doing there anyway?
Tante josefine, du sa du hadde svar til oss.
Aunt josephine, you said you had answers for us.
Josefine er fortsatt på gården!- ro deg ned!
Josefine is left on the farm all alone!
Tante josefine, har du vurdert å flytte?
Aunt josephine, have you ever thought about moving somewhere else?

Du hjelper ikke josefine ved å ikke drikke.
You are not helping josefine by refusing to drink.
Gjorde tante josefine en grammatisk feil?
Wait, let me get this straight. aunt josephine made a grammatical error?
Du, jeg, josefine og din bror.
You, me, josefine and your brother.
Tante josefine åpner seg kanskje ikke, men det kan safen hennes.
Aunt josephine might not open up, but her safe might.
Josefine sover også.
Josefine is sleeping.
Tante josefine er ikke det.
Aunt josephine is not.
Jeg risikerte emma for josefine.
I risked emma for josefine.
Jeg kan si at tante josefine ikke var død i det hele tatt.
I can tell you that aunt josephine was not dead at all.
Du var en av dem som ikke trodde at josefine druknet.
You were one of the few who did not believe that josefine drowned.
Det er ikke josefine.
She 's not josefine.
Tante josefine!
Aunt josephine!
Mamma er her nå, josefine.
Mom is here now, josefine.
Min kjære josefine, jeg våkner oppslukt av tanker om deg.".
My dearest josephine, i wake consumed with thoughts of you.".
Det er en vuggesang som bare josefine og jeg kan.
Just me and josefine know that lullaby!
Finn tante josefine.
Find your aunt josephine.
Vi ser etter tante josefine.
We are looking for our aunt josephine.
Jenta som jeg mener er josefine.
The girl who i think is josefine.
Bor du med tante josefine?
Do you live with our aunt josephine?
Så du tror det er han som har tatt josefine og anton?
So you think it 's him who took josefine and anton?
Jeg er tante josefine.
I am your aunt josephine.
Kom tilbake, josefine.
Come back, josefine.
Om jenta er josefine.
If this girl is josefine.
Skarpe tante josefine.
Fierce aunt josephine.
Formidable tante josefine.
Formidable aunt josephine.
Josefine forsvant for sju år siden.
Josefine disappeared seven years ago.
Det er veldig sjenerøst, tante josefine.
It 's very generous of you, aunt josephine.

Results: 82, Time: 0.0462

SYNONYMS

S Synonyms of "josefine"


"Josefine" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More