KAN VI VIRKELIG IN ENGLISH

What does kan vi virkelig mean in Norwegian

Results: 16, Time: 0.1522

Examples of using Kan Vi Virkelig in a sentence and their translations

Disse menneskene... kan vi virkelig la dem gjøre dette?
These people... can we really let them do this?
Spør dere selv: kan vi virkelig bare la disse menneskene dø?
Ask yourselves, can we really stand by and watch these people die?
Kan vi virkelig gå tilbake til det?
Can we really go back to that?
Kan vi virkelig hjelpe?

Kan vi virkelig få en her?
Could we really get a rink here?
Hvor kan vi virkelig snakke?
Where we can really talk?
På den måten kan vi virkelig nyte det.
That way, we can really enjoy it.
Jeg tenkte, i morgen kan vi virkelig gjøre LA.
I was thinking tomorrow we might really do LA.
Hvis den forskjellen blir utjevnet, kan vi virkelig forstå hverandre.
Now, if that gap could be bridged, we could truly understand each other.
Kan vi virkelig forvente at alle andre forstår? til og forstå hva som skjer mellom to mennesker.
Can we really ever expect anyone on the outside... to understand what goes on between two other people?
Kan vi virkelig sende nok kraft til demningen til å redde alle der nede? nei.
Can we really revert enough power back to the dam to save all these people?
Eddie, har vi dem bak oss, kan vi virkelig ta av.
Eddie, if we have these people behind us, we can really take off.
Det vi har gjort her, eller det vi trodde vi gjorde her, kan vi virkelig hjelpe folk med.
What we have been doing here, what we thought we were doing here, we can truly help people.
Som flere av dere har demonstrert for tre uker siden, kan vi virkelig dø.
And as several of your kind demonstrated in louisiana three weeks ago, we most certainly can die.
Dette kunne vi virkelig hatt bruk for.
We could really use some of this stuff.

Results: 16, Time: 0.1522

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Kan vi virkelig" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More