KOMPLIKASJON IN ENGLISH

What does komplikasjon mean in Norwegian

Results: 81, Time: 0.0403

Examples of using Komplikasjon in a sentence and their translations

Veneokklusiv sykdom er en velkjent mulig komplikasjon av forberedende terapi som oppstår etter transplantasjon.
HVOD is a recognized potential complication of conditioning therapy post-transplant.
Veneokklusiv sykdom er en velkjent mulig komplikasjon av forberedende terapi som oppstår etter transplantasjon.
HVOD is a recognized potential complication of conditioning therapy post-transplant.
Det betyr at vi kun er én komplikasjon unna fullstendig strømbrudd.
It means we are just one complication away from a complete outage.
Komplikasjon av alvorlig OHSS.
Complication of severe OHSS.

Diabetiske hudforandringer er en vanlig komplikasjon av diabetes.
Diabetic skin lesions are a common complication of diabetes.
Diabetiske hudproblemer er en vanlig komplikasjon av diabetes.
Diabetic skin lesions are a common complication of diabetes.
Hepatocellulært karsinom er en alvorlig komplikasjon av hepatitt b-virusinfeksjon.
Hepatocellular carcinoma is a serious complication of hepatitis b virus infection.
Men jeg står overfor en uheldig komplikasjon.
But i face an unfortunate complication.
Komplikasjon av alvorlig OHSS.
Complication of severe OHSS.
Diabetiske hudproblemer er en vanlig komplikasjon av diabetes.
Diabetic skin lesions are a common complication of diabetes.
Hepatocellulært karsinom er en alvorlig komplikasjon av hepatitt b-virusinfeksjon.
Hepatocellular carcinoma is a serious complication of hepatitis b virus infection.
Morgan, det er en juridisk komplikasjon.
Morgan, there is a legal complication.
Hepatisk veneokklusiv sykdom er en betydelig komplikasjon som kan oppstå under behandling med busilvex.
Hepatic veno-occlusive disease is a major complication that can occur during treatment with busilvex.
Hepatisk veneokklusiv sykdom er en betydelig komplikasjon som kan oppstå under behandling med busilvex.
Hepatic veno-occlusive disease is a major complication that can occur during treatment with busilvex.
Dersom du har en leversykdom dersom du har diabetisk ketoacidose( en alvorlig komplikasjon av dårlig kontrollert diabetes).
If you have diabetic ketoacidosis( a serious complication of poorly controlled diabetes).
Laktacidose er en svært sjelden, men alvorlig metabolsk komplikasjon som kan forekomme pga.
Lactic acidosis is a very rare but serious metabolic complication that can occur due to metformin accumulation.
Laktacidose er en veldig sjelden, men alvorlig, metabolsk komplikasjon som kan oppstå grunnet akkumulering av metformin.
Lactic acidosis is a very rare, but serious, metabolic complication that can occur due to metformin accumulation.
Dersom du har en leversykdom dersom du har diabetisk ketoacidose( en alvorlig komplikasjon av dårlig kontrollert diabetes).
If you have diabetic ketoacidosis( a serious complication of poorly controlled diabetes).
Laktacidose er en svært sjelden, men alvorlig metabolsk komplikasjon som kan forekomme pga.
Lactic acidosis is a very rare but serious metabolic complication that can occur due to metformin accumulation.
Laktacidose er en veldig sjelden, men alvorlig, metabolsk komplikasjon som kan oppstå grunnet akkumulering av metformin.
Lactic acidosis is a very rare, but serious, metabolic complication that can occur due to metformin accumulation.
Trombocytopeni er en kjent komplikasjon tilknyttet aferese, og er observert hos pasienter som får mozobil.
Thrombocytopenia is a known complication of apheresis and has been observed in patients receiving mozobil.
Trombocytopeni er en kjent komplikasjon tilknyttet aferese, og er observert hos pasienter som får mozobil.
Thrombocytopenia is a known complication of apheresis and has been observed in patients receiving mozobil.
Multippel graviditet kan føre til medisinske komplikasjoner for deg og dine barn.
Multiple pregnancy may lead to medical complications for you and your babies.
De primære komplikasjonene ved overdosering forventes å være benmargssuppresjon og mukositt.
The primary complications of overdose are anticipated to be bone marrow suppression and mucositis.
De primære komplikasjonene ved overdose er benmargssuppresjon og mukositt.
The primary complications of overdose are bone marrow suppression and mucositis.
De primære komplikasjonene ved overdosering er beinmargssuppresjon og mukositt.
The primary complications of overdose are bone marrow suppression and mucositis.
De primære komplikasjonene ved overdosering er benmargssuppresjon og mukositt.
The primary complications of overdose are bone marrow suppression and mucositis.
Multippel graviditet kan føre til medisinske komplikasjoner for deg og dine barn.
Multiple pregnancy may lead to medical complications for you and your babies.
De primære komplikasjonene ved overdosering forventes å være benmargssuppresjon og mukositt.
The primary complications of overdose are anticipated to be bone marrow suppression and mucositis.
De primære komplikasjonene ved overdose er benmargssuppresjon og mukositt.
The primary complications of overdose are bone marrow suppression and mucositis.

Results: 81, Time: 0.0403

"Komplikasjon" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More