LÆRE Å GÅ IN ENGLISH

What does lære å gå mean in Norwegian

Results: 14, Time: 0.105

Examples of using Lære Å Gå in a sentence and their translations

Først må du lære å gå!
First you must learn how to walk.
Må han lære å gå så tidlig?
Sure you want him to learn to walk so soon?
Men først... skal du lære å gå hvor du vil uten kroppen din.
You must learn to walk wherever you will without your body.
Vi måtte lære å gå med blytunge sko på havbunnen... og å stå imot vanntrykket.
We had to learn how to walk with lead- weighted shoes on the seabed and to withstand the pressures of the water's depth.

En arving må lære å gå, kle seg, ri og danse.
An heiress must learn how to walk, to dress, to ride, to dance.
Hun lærte å gå på alle fire.
She learned to walk on all fours.
På tide de lærer å gå i deres fotspor.
It's time they learnt to walk in your footsteps.
Jeg lærte å gå i mørket.
I learned to walk in darkness.
Har jeg noensinne fortalt deg om den gangen du lærte å gå?
Did i ever tell you about the time you learned to walk?
Men de lærer å gå, og snakke og... og du vil være sammen med dem.
But they learn how to walk, and they learn how to talk, and... and you want to be with them.
Barna lærer å gå, de synger, det kommer fra turer i fjellene, og så danser de.
A child learns how to walk. they sing. a group of people come down from a hike from the mountains and they, they dance.
Dumskallene har nettopp lært å gå, men de er i stand til så mye mer, så jeg ber dere reise deres vei.
These stupid people have only just learnt to walk, but they're capable of so much more.
Fra fødselen av har hun lært å gå, snakke og tenke som en dronning.
Since she was born, she was taught to walk, speak and think as a queen.
Jeg tror sist han sa"bra jobbet", var da jeg lærte å gå.
I think the last time he told me"good job" was when i learned how to walk.

Results: 14, Time: 0.105

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Lære å gå" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More