LA MEG HOLDE IN ENGLISH

What does la meg holde mean in Norwegian

S Synonyms

Results: 32, Time: 0.0416

Examples of using La Meg Holde in a sentence and their translations

Kom her, la meg holde den pene lille jenta.
Oh, here. let me hold that pretty little morning rose.- no.
Samvittigheten min vil ikke la meg holde det hemmelig.
And my conscience will not let me keep the secret.
Her, la meg holde henne.
Here, let me hold her.
La meg holde lommen din.
Let me hold your pocket.

La meg holde løftet mitt.
Let me keep my promise.
La meg holde den.
La meg holde deg trygg.
Let me keep you safe.
La meg holde dem.
Let me keep them.
Bare la meg holde det litt.
Just let me hold onto it for a little while.
Bare la meg holde deg.
Shh. no. just let me hold you.
La meg holde ham.
La meg holde ungen min!
Let me hold my baby!
La meg holde jakka di.
Let me hold your coat.
La meg holde den mens du tar på deg den.
Let me hold that for just a second while you put on your... yeah.
La meg holde henne.
Oh, let me hold her.
La meg holde rifla, johnny.
Let me hold that rifle, johnny.
La meg holde den.
Here, let me hold that.
La meg holde myntene én gang til.
Please, let me hold the coins one more time.
La meg holde brillene dine.
Here, let me hold your glasses.
La meg holde henne.
Hmm. let me hold her.
La meg holde henne litt.
Let me hold her for a moment.
La meg holde hånden din.
Let me hold your hand.
La meg holde meg med to hender.
Let me hang on with two hands or i will fall.
Tollvesenet la meg holde kjolen, men ikke perlene.
So, customs is letting me keep the dress, but not the pearls.
La meg holde et øye med henne.
Just let me keep my eye on her.
La meg holde.
La meg holde deg i armene like god når jeg fridd, i hjertet så glad som da vår bryllups dag ble gjort.
Let me hold you in arms as sound as when i wooed, in heart as merry as when our nuptial day was done.
Og jeg begynte å se ting på en måte... som ville la meg holde verden. uten meg i den.
And i began to see things in a way... that let me hold the world, without me in it.
Men la meg holde om deg for en siste gang- som jeg pleide å gjøre.
But let me cradle you in my arms a last time, as i always used to do.

Results: 32, Time: 0.0416

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "la meg holde"


"La meg holde" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More