LA MEG STANSE IN ENGLISH

What does la meg stanse mean in Norwegian

Results: 24, Time: 0.0477

Examples of using La Meg Stanse in a sentence and their translations

La meg stanse blodoverføringen.
Let me stop the transfusion.
La meg stanse på in-n-out burger på victory.
Let me stop by the in-n-out on victory.
La meg stanse deg.
La meg stanse deg der.
Let me stop you there.

La meg stanse deg der, for det er her syken slår ut, så du må ta i.
Okay, i am gonna stop you right there,' cause this is where the sickening first takes hold, so i need you to play that up.
Hvis du vil stanse det må du la meg gå.- la deg gå?
If you want it stopped, you have to let me go.
Hvis jeg ville drepe deg, tror du jeg ville la en tredør stanse meg?
If i wanted to kill you, do you think i would let a wooden door stop me?
Jeg la rattet på skulderen, tok noen valsetrinn, og da jeg stanset, kysset de meg.
I put the steering wheel, on my shoulder... did a little waltz, and when i stopped in front of you... you kissed me.
Legg det i bilen, kjør det til meg, ikke la noen stanse dere.
Just put it in the car, drive it to me... and do not let anybody stop you.
Jeg lar meg ikke stanse.
Du kunne ha stanset meg, men lot være.
You could have stopped me, but you chose not to.
Da støvet la seg og skrikingen stanset tok det meg to dager å finne likene av dem.
When the dust cleared... and the screaming stopped... it took me two days until i found their bodies.
Og david sa til ornan: la mig få det sted hvor du har din treskeplass, så jeg kan bygge et alter for herren der! la mig få det for
Then david said to ornan, grant me the place of this threshingfloor, that i may build an altar therein unto the LORD: thou shalt grant it
Og david sa til ornan: la mig få det sted hvor du har din treskeplass, så jeg kan bygge et alter for herren der! la mig få det for
Then david said to ornan, grant me the place of this threshingfloor, that i may build an altar therein unto the LORD: thou shalt grant it
La meg få stanse grusomhetene.
Sir, request permission to stop this cruelty.
For uansett hva som skjer, lar jeg deg ikke stanse meg.
Because no matter what, you will not get in my way.
Trodde du virkelig jeg ville la meg stanse av et svett, tregt null som deg?
Did you honestly think that i was gonna be thwarted by some sweaty, sluggish non-entity like yourself?
Jeg har tenkt litt på det du sa om at vi må drømme stort og ikke la noe stanse oss i eventyret.
Hey, trish. you know, i was thinking about what you said about we got to dream big, do not let anything get in the way of our adventure. i think you were right.
Og david sa til ornan: la mig få det sted hvor du har din treskeplass, så jeg kan bygge et alter for herren der! la mig få det for dets fulle pris, forat hjemsøkelsen kan stanse og vike fra folket!
Then david said to ornan," give me the place of this threshing floor, that i may build thereon an altar to yahweh.
Og david sa til ornan: la mig få det sted hvor du har din treskeplass, så jeg kan bygge et alter for herren der! la mig få det for dets fulle pris, forat hjemsøkelsen kan stanse og vike fra folket!
Then david said to ornan," give me the place of this threshing floor, that i may build thereon an altar to yahweh.
Jeg fulgte fottrinene ned gjennom alléen, jeg så det stedet ved porten, hvor han syntes å ha stanset en stund, jeg la merke til forandringen av fottrinnene etterpå, jeg konstaterte, at der ikke fantes andre fotspor i alléens bløte grus enn barrymores, og undersøkte til slutt
I followed the footsteps down the yew alley, i saw the spot at the moor-gate where he seemed to have waited, i remarked the change in the shape of the prints after that point, i noted that there were no other footsteps save those of barrymore on the soft gravel, and finally
Så sier herren, israels gud: den dag han fór ned i dødsriket, lot jeg vanndypet sørge; jeg tildekket det for hans skyld, jeg
a mourning: i covered the deep for him, and i restrained its rivers; and the great waters were stayed;
Så sier herren, israels gud: den dag han fór ned i dødsriket, lot jeg vanndypet sørge; jeg tildekket det for hans skyld, jeg
a mourning: i covered the deep for him, and i restrained the floods thereof, and the great waters were
Så sier herren, israels gud: den dag han fór ned i dødsriket, lot jeg vanndypet sørge; jeg tildekket det for hans skyld, jeg
a mourning: i covered the deep for him, and i restrained the floods thereof, and the great waters were

Results: 24, Time: 0.0477

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"La meg stanse" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More