LATEKS IN ENGLISH

What does lateks mean in Norwegian

S Synonyms

Results: 82, Time: 0.0429

Examples of using Lateks in a sentence and their translations

Simponi inneholder lateks og sorbitol.
Simponi contains latex and sorbitol.
Simponi inneholder lateks og sorbitol.
Simponi contains latex and sorbitol.
Vi trenger leithiansk lateks til min brors neste oppfinnelse.
We could use, uh, some leithian latex for my brother 's next invention.
Arixtrasprøyten inneholder lateks.
Arixtra syringe contains latex.

Arixtra sprøyten kan inneholde lateks.
Arixtra syringe may contain latex.
Hvis du tidligere har hatt en allergisk reaksjon mot lateks.
If you have ever had an allergic reaction to latex.
Arixtrasprøyten inneholder lateks.
Arixtra syringe contains latex.
Arixtra sprøyten kan inneholde lateks.
Arixtra syringe may contain latex.
Hvis du tidligere har hatt en allergisk reaksjon mot lateks.
If you have ever had an allergic reaction to latex.
Og ekstrasterk, dobbel lateks for ulve-tirsdager.
And extra-strength, double latex, for coyote tuesdays.
Lateks allergi.
Latex allergy.
Burkes fingeravtrykk i lateks.
Latex fingerprints for agent peter burke.
Du vet jeg er allergisk mot lateks.
You know i am allergic to latex.
Nålehetten til sprøyten kan inneholde lateks som potensielt kan forårsake allergiske reaksjoner hos lateks-sensitive personer.
The syringe needle shield may contain latex that has the potential to cause allergic reactions in latex sensitive individuals.
Nålehetten til sprøyten kan inneholde lateks som potensielt kan forårsake allergiske reaksjoner hos lateks-sensitive personer.
The syringe needle shield may contain latex that has the potential to cause allergic reactions in latex sensitive individuals.
Snakk med legen din før du bruker extavia, hvis du er allergisk mot lateks.
If you are allergic to latex, talk to your doctor before using extavia.
Snakk med legen din før du bruker extavia, hvis du er allergisk mot lateks.
If you are allergic to latex, talk to your doctor before using extavia.
Vær spesielt forsiktig med filgrastim HEXAL hvis du noen gang har hatt en allergisk reaksjon på lateks.
Take special care with filgrastim HEXAL if you have ever had an allergic reaction to latex.
Vær spesielt forsiktig med filgrastim HEXAL hvis du noen gang har hatt en allergisk reaksjon på lateks.
Take special care with filgrastim HEXAL if you have ever had an allergic reaction to latex.
Vær spesielt forsiktig med zarzio hvis du noen gang har hatt en allergisk reaksjon på lateks.
Take special care with zarzio if you have ever had an allergic reaction to latex.
Bare noen minutter, så heller vi i lateksen.
Just a couple minutes, and then we pour in the latex.

Results: 82, Time: 0.0429

SYNONYMS

S Synonyms of "lateks"


latex

"Lateks" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More