LENGE IN ENGLISH

What does lenge mean in Norwegian

S Synonyms

Results: 12272, Time: 0.0541

Examples of using Lenge in a sentence and their translations

Og hvor lenge har du vært her?
And how long have you been here?
Hvor lenge har du vært i budapest?
How long have you been in budapest?
Jeg har ventet så lenge, og du vil bare få det overstått?
I waited all this time and you want it over fast?
Vi har aldri vært så lenge sammen siden... noensinne!
This is the most time that we have ever spent together since... ever.

Enn så lenge kan du ikke ta kontakt med noen uten min tillatelse.
For now... you can not contact anyone without getting permission from me.
Vært lenge i jugoslavia?
Been long in yugoslavia?
Hvite mann gjort det lenge, men må ha mye wampum.
White man been doing it for years but much wampum needed.
Enn så lenge, avhengig av valget ditt.
For now, depending on your choice.
Jeg vet hvor lenge vi har vært gift og hva vår sang er.
I know how long we have been married and what our song is.
Ja, det er lenge siden jeg selv satt ved spakene.
Well, it 's been some time since i had the com.
Det er lenge nok.
That 's enough time.
Hvor lenge skal vi bare få 5 %?
How much longer do we keep getting just 5%?
Jeg hadde kriget lenge og begynte å bli lei av det.
I would been fighting this war for years and i was getting sick of it.
Ikke lenge nå.
Not long now.
Jeg har fulgt reglene lenge, og nå vil jeg ikke det lenger.
I have played by their rules for a really long time.
Ikke lenge.
Not long.
Hvor lenge har du vært her?
You have been here for how many days now?
Jeg vet ikke hvor lenge jeg kan dekke over for deg.
I do not know how much longer i can keep covering for you.
Syns du ikke han har sittet lenge nok i fengsel?
Do not you think he spent enough time in jail?
Jeg har kjent henne lenge.
I have known her for years.
Hei, konefke, hvor lenge har du vært her?
Hey, konefke. how long have you been here?
Jeg vet ikke hvor lenge jeg kan holde deg.
I do not know how much longer i can hold you.
Du har vært der lenge nok.
You have spent enough time there.
Enn så lenge må vi bare beholde pikene her og vente.
For now, we must keep these girls here at the embassy and wait.
Min mann har vært død lenge.
My husband 's been dead for years.
Vi har tenkt lenge nå.
We have been thinking about this for years.
Og hvor lenge har du vært tyv?
And how long have you been a thief?
Hvor lenge har jeg kjent broren din?
I have known your brother for how many years?
Vi vet ikke engang hvor lenge hun kan klare det.
We... we do not even know how much longer she will last.
Jeg har ikke gått på ball på lenge.
I have not been to a ball in some time.

Results: 12272, Time: 0.0541

SYNONYMS

S Synonyms of "lenge"


"Lenge" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More