MENS DU TAR IN ENGLISH

Translation of Mens du tar in English

Results: 237, Time: 0.0543

while you are taking when taking while you pull while you're taking while you grab

Examples of using Mens du tar in a sentence and their translations

Alt stopper mens du tar dine prøver?
Everything stops while you pull your samples?
Skal du holde vinen i armhulen mens du tar mat?
Do you hold the wine in your armpit while you grab food with the other hand?
Jag kjøper noen burritoer og Colaer mens du tar noen.
I will get us some burritos and Cokes while you pull a few.
Bruk en pålitelig prevensjonsmetode mens du tar Resolor, for å hindre graviditet.
Use a reliable method of contraception while you're taking Resolor, to prevent pregnancy.
Bruk pålitelig prevensjon mens du tar Revolade, for å forebygge graviditet.
Use a reliable method of contraception while you're taking Revolade, to prevent pregnancy.
Bruk sikker prevensjon for å unngå å bli gravid mens du tar Tyverb.
Use a reliable method of contraception to avoid becoming pregnant while you're taking Tyverb.
Hvis du opplever noen av de følgende symptomene mens du tar CELSENTRI.
If you get any of the following symptoms while you're taking CELSENTRI.
La meg holde den mens du tar på deg den.
Let me hold that for just a second while you put on your... Yeah.
Vi går i stilling mens du tar krøtteret og kornet inn til Khartoum.
We will make a stand while you take the cattle and grain into Khartoum.
Ikke drikk grapefruktjuice mens du tar Ranexa.
Do not drink Grapefruit Juice whilst taking Ranexa.
Drikk ikke grapefruktjuice mens du tar dette legemidlet.
Do not drink grapefruit juice whilst taking this medicine.
Du bør ikke amme mens du tar dette legemidlet.
You should not breast-feed whilst taking this medicine.
Jeg holder dem i ånde mens du tar den.
I will keep them occupied while you get it.
Unngå sol(inkludert solarium) mens du tar Esbriet.
Avoid the sun(including sunlamps) whilst taking Esbriet.
Rådfør deg med lege eller apotek før og mens du tar legemidlet hvis.
Check with your doctor or pharmacist before and while taking your medicine if.
Undersøk huden din regelmessig mens du tar Tafinlar.
Check your skin regularly whilst taking Tafinlar.
En til å holde deg med selskap mens du tar pappas diktater, Dido.
Someone to keep you company while you take papa's dictation, Dido.
Legen din vil undersøke deg jevnlig mens du tar Sebivo.
Your doctor will monitor you regularly while you are receiving Sebivo.
Legen vil sjekke vekten din mens du tar dette legemidlet.
Your doctor will monitor your weight whilst you are taking this medicine.
Uten våre penger til å betale hæren mens du tar kontrollen over statskassen?
Without our cash to pay the military while you take control of the treasury?
Jeg skal snakke med noen vitner mens du tar deg sammen.
I'm gonna talk to some witnesses, and pull yourself together.
Mens du tar Gilenya(og opptil 2 måneder etter at du har sluttet å
While you are taking Gilenya(and for up to 2 months after you stop taking
former for sikker og effektiv prevensjon mens du tar Exalief og til slutten av den inneværende menstruasjonssyklus etter avsluttet behandling.
forms of safe and effective contraception, when taking Exalief up to the end of the current menstrual cycle after stopping treatment.
Mens du tar Jakavi, bør du aldri begynne med et nytt legemiddel uten
While you are taking Jakavi you should never start a new medicine without checking
former for sikker og effektiv prevensjon mens du tar Zebinix og til slutten av den inneværende menstruasjonssyklus etter avsluttet behandling.
forms of safe and effective contraception, when taking Zebinix up to the end of the current menstrual cycle after stopping treatment.
grapefruktjuice eller spise grapefrukt mens du tar NUEDEXTA da dette kan øke sannsynligheten for alvorlige bivirkninger.
You should not drink grapefruit juice or eat grapefruits while you are taking NUEDEXTA as this can increase the likelihood of serious side effects.
Han visste at jeg ville lage melodrama for henne å leke med mens du tar deg sammen.
He knew I would have melodrama for her to play with while you pull yourself together.
Du kan fremdeles overføre HIV mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling.
You can still pass on HIV when taking this medicine, although the risk is lowered by effective antiretroviral therapy.
Pierce, jeg håper at det lille våpenet skal forvirre oss mens du tar fram det store våpnet bak ryggen.
tiny gun that you throw at us to confuse us while you grab the giant gun taped to your back.
Det kan derfor være risiko for at du får en infeksjon mens du tar Afinitor. påvirke nyrefunksjonen din.
Therefore, you may be at risk of getting an infection while you are taking Afinitor. impact your kidney function.

Results: 237, Time: 0.0543

See also


tar du
now you take
du tar alle
you take all
du tar flere
you take more
måten du tar
way you take
du tar farvel
you're saying goodbye
du tar ledelsen
you take charge you take lead you're in charge you will be taking the lead
tar du fortsatt
are you still taking
du tar ingenting
you don't touch anything you're not taking anything you don't take any you carry nothing you take nothing
du tar sjanser
you are taking risks risk you're taking you take chances
du tar snarveien
you take the shortcut
tar du pengene
you're gonna take the cash you take the money
vil at du tar
want you to take
hvis du tar den
if you take it

Word by word translation


mens
- while as when whereas and
du
- you your hey
tar
- take are taking

Mens du tar in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More