NEKTET Å GODTA IN ENGLISH

What does nektet å godta mean in Norwegian

Results: 14, Time: 0.1532

Examples of using Nektet Å Godta in a sentence and their translations

Du nektet å godta den, for jeg var bevist uskyldig.
And you refused to accept it, because i would been proven innocent.
Men leda, hun... hun nektet å godta det.
But, leda... she... she refused to accept it.
Men en kjernegruppe gjorde motstand og nektet å godta den nye verdensordenen.
But a core group dug in their heels and refused to accept the new world order.
Faren, kong nevad, nektet å godta det. han gjennomgikk ritualet for å be åndene om audiens. han ba for sønnens liv.
His father, king nevad, refused to accept that, so he went through the ritual to seek an audience with the spirits and he pleaded for his son's life.

Du tok piller mens han så det!-Og du nektet å godta avtalen.
You flaunted your drug use in his face and you refused to accept a deal.
Du er en taper fordi du nekter å godta at du har tapt.
You are a loser because you won't accept that you lost.
Han er bitter og nekter å godta eller anerkjenne at jeg elsker han.
He refuses to accept or acknowledge my love for him.
Jeg nekter å godta det premisset.
No, i refuse accept that premise.
Datamaskinen nekter å godta stemmekommandoer.
The computer refuses to accept voice commands.
Men hun nekter å godta det.
Og jeg nekter å godta det!
And i will not accept it.
Hvis våre brødre nekter å godta opprinnelsen i sine hjerter, har de forseglet sin egen skjebne.
If our brothers refuse to accept origin into their hearts, then they seal their own fate.
Jeg er sint som bare fy, og jeg nekter å godta det lenger.
Well, i am as mad as hell, and I'm not going to take it anymore.
Jeg forstår at du er forvirret, at du nekter å godta det som skjedde.
I understand your confusion-- your refusal to accept what's happened.

Results: 14, Time: 0.1532

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Nektet å godta" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More