NEKTET Å KJEMPE IN ENGLISH

What does nektet å kjempe mean in Norwegian

Results: 4, Time: 0.0993

Examples of using Nektet Å Kjempe in a sentence and their translations

Men han nektet å kjempe.
And he resolutely refused to fight.
Vet herskapet at de nektet å kjempe, og ble fengslet?
Did they know upstairs you refused to fight and were sent to prison?
Det var derfor han nektet å kjempe.
I mean, that's one of the reasons he refused to fight.
Jeg er en feiging og nektet å kjempe for det tyske folk.".
I'm a coward and refused to fight for the german people.".

Results: 4, Time: 0.0993

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More