NOK Å SPISE IN ENGLISH

What does nok å spise mean in Norwegian

Results: 32, Time: 0.1137

Examples of using Nok Å Spise in a sentence and their translations

Har dere fått nok å spise i kveld?
At ease. you fellas get enough to eat tonight?
Får du nok å spise, store gutten.
Get enough to eat, big man?
Får du nok å spise?
You get enough to eat?
Får du nok å spise?
You got enough to eat?

Fikk du nok å spise?
You get enough to eat?
Fikk du nok å spise, Perry?
Did you get enough to eat, Perry?
Fått nok å spise?
Du får nok å spise?
You getting enough to eat?
Får du nok å spise?
You getting enough to eat?
Barna får ikke nok å spise som det er.
The children ain't getting enough to eat as it is.
Du får nok å spise ser jeg.
You're getting enough to eat, i see.
Har dere fått nok å spise?
You get enough to eat tonight?
Har de gitt deg nok å spise?
Have they been giving you enough to eat?
Sikker på at du har fått nok å spise?
You sure you had enough to eat?
Har du fått nok å spise?
Did you get enough to eat? yeah.
Det er nok å spise her.
Sett dere, det er nok å spise.
Sit down, there's plenty to eat.
Jeg har nok å spise, og er helt trygg.".
I got enough to eat,..... and am perfectly safe.".

Results: 32, Time: 0.1137

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Nok å spise" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More