NOK TIL Å DREPE IN ENGLISH

What does nok til å drepe mean in Norwegian

Results: 116, Time: 0.1915

Examples of using Nok Til Å Drepe in a sentence and their translations

Dette var fortsatt ikke nok til å drepe ham.
Still, this wasn't enough to kill him.
Ikke ille nok til å drepe meg.
Not bad enough to kill me for.
Jeg ga deg nok til å drepe et helt musikkorps.
I gave you enough to kill an entire marching band.
Han var gammel nok til å drepe muslimer i irak.
But he was old enough to kill muslims in Iraq!

Det er nok til å drepe noen.
That's enough to kill someone.
Jeg er sterk nok til å drepe deg.
I'm strong enough to kill you.
Han hatet oss høyt nok til å drepe oss alle.
He hated us enough to kill us all.
Før var du sterk nok til å drepe alastair.
You used to be strong enough to kill alastair.
At du er sterk nok til å drepe lilith.
It means you're strong enough to kill lilith.
Volt, det er nok til å drepe en elefant.
That's 3,000 volts, that's enough to kill an elephant.
Sur nok til å drepe ham?- kanskje.
Pissed enough to kill him?
Jeg elsker deg nok til å drepe deg.
I love you enough to kill you.
Det er andre hender, sterke nok til å drepe.
There are other hands, strong enough to kill.
Jeg stoler ikke på noen jeg ikke er nær nok til å drepe.
I don't trust anybody I'm not close enough to kill.
Jeg likte johnny, men ikke nok til å drepe ham.
Hey, i liked johnny, but not enough to kill him.
Nok til å drepe henne?
Du tror det vil være potent nok til å drepe vesenet?
You think that will be potent enough to kill the creature?
Han fortalte at terroristene er desperate nok til å drepe hvis de blir motarbeidet.
He told me that the terrorists are desperate enough to kill if they're crossed.
Hvem vet om jeg blir sterk nok til å drepe savage selv?
Who's to say i will ever be strong enough to kill savage by myself?
Eller bare et menneske som var arrogant nok til å drepe i hans navn?
Or just a man who was arrogant enough to kill in his name?
Knepet fra min side er å spille sterkt nok til å holde på dere, men ikke sinte nok til å drepe meg mot bedre vitende.
And the trick from my angle is to make my play strong enough to tie you up, not make you mad enough to bump me off against your better judgement.

Results: 116, Time: 0.1915

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Nok til å drepe" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More