NOK TIL Å OPPDRA IN ENGLISH

Translation of Nok til å oppdra in English

Results: 8, Time: 0.0408

Examples of using Nok til å oppdra in a sentence and their translations

Og måtte du leve lenge nok til å oppdra dem.
And may you live long enough to raise them.
Er ikke john god nok til å oppdra et barn?
John 's not good enough to raise a child?
Men jeg gjorde det, for han var ikke mann nok til å oppdra deg.
Nobody did that, but i did, because he was nowhere near man enough to raise you.
tidlig å gifte dere nå, du kjenner henne ikke godt nok til å oppdra en sjuåring med henne.".
to get married, you certainly do not know her well enough to commit to raising a seven-year-old with her.
Jeg ble oppdratt med en overbevisning om at jeg var god nok til å pisse på hele verden.
I was raised with the conviction i was good enough to pee on the whole world.
Gammel nok til å hjelpe til, og ung nok til å bli oppdratt.
Old enough to do the chores, and young enough to be brought up properly.
Hvis jeg kunne en, så er oppdratt godt nok, til å ikke.
And if i did, i think i would have the good sense not to.
men fru spade oppdro ikke barn dumme nok til å gjette foran en statsadvokat, ass.s tatsadvokat, og en stenograf.
Spade did not raise children dippy enough to guess in front of a DA, an assistant DA and a stenographer.

Results: 8, Time: 0.0408

Word by word translation


nok
- enough probably think will sure
oppdra
- raise bringing up raising
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More