NOK TIL Å RINGE IN ENGLISH

What does nok til å ringe mean in Norwegian

S Synonyms

Results: 5, Time: 0.1706

Examples of using Nok Til Å Ringe in a sentence and their translations

Dette er grunn nok til å ringe avdelingssjef gregson.
This is reason enough to call captain gregson.
Ikke rart nok til å ringe politiet.
Not strange enough to call the police.
Trynet er stygt nok til å ringe noen bjeller.
Mug's ugly enough to ring a few bells.
Jeg trodde ikke at du var mann nok til å ringe.
I didn't think you were man enough to make this call. Heller:.

Brett har problemer og trenger advokathjelp og var desperat nok til å ringe meg.
Brett says he's in deep shit and needs legal counsel, so he was just desperate enough to call me.

Results: 5, Time: 0.1706

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "nok til å ringe"


"Nok til å ringe" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More