NOK TIL Å TILBY IN ENGLISH

What does nok til å tilby mean in Norwegian

Results: 3, Time: 0.0909

Examples of using Nok Til Å Tilby in a sentence and their translations

Schenkman, var han snill nok til å tilby meg en gratis kjemisk peeling.
Schenkman, he was kind enough to offer me a free chemical peel.
Tror du noen er dumme nok til å tilby deg en formue?
You think there's anyone dumb enough to offer you a fortune?
Siden du var snill nok til å tilby meg et rom til jeg fant et eget sted å bo tenkte jeg at jeg burde gjøre noe til gjengjeld.
As you were kind enough to offer me a room until i found my own residence, i thought i should do something to repay you.

Results: 3, Time: 0.0909

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Nok til å tilby" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More