OBERSTLØYTNANT IN ENGLISH

What does oberstløytnant mean in Norwegian

S Synonyms

Results: 81, Time: 0.0753

Examples of using Oberstløytnant in a sentence and their translations

Dette er oberstløytnant codman, din nye adjutant.
General, this is lieutenant colonel codman. your new aide. codman.
Jeg er oberstløytnant keller.
My name is wing commander keller.
Sam brenner og oberstløytnant violet van patten er amerikanske helter.
Sam brenner, and lieutenant colonel violet van patten are american heroes.
Jeg er oberstløytnant samantha carter.
My name is lt. col. samantha carter.

Oberstløytnant grant.
Min kommandofører var oberstløytnant henry mucci.
My commanding officer was lieutenant colonel henry mucci.
Jeg visste ikke at det tilhørte oberstløytnant chen.
I did not realize it belonged to lieutenant commander chen.
Dette er oberstløytnant mucci, sjette elitebataljon.
Major, this is lieutenant colonel henry mucci, CO, 6th ranger battalion.
Oberstløytnant grant, noe å tilføye?
Wing commander grant, anything to add?
Dette er oberstløytnant frank slade.
This is lt. col. frank slade.
Oberstløytnant barnsby.
Lt. col. barnsby.
Send denne meldingen til oberstløytnant grant.
Send this message to wing commander grant.
Jeg er oberstløytnant i militærpolitiet... i staten rio de janeiro.
I am lieutenant-colonel of the military police... of the state of rio de janeiro.
Oberstløytnant chen.
Deres flyger, oberstløytnant voskov, kommer noen timer før start.
Your pilot, lieutenant colonel yuri voskov will arrive hours before the flight.
Oberstløytnant cameron mitchell, usas luftforsvar.
Lt. col. cameron mitchell, united states air force.
Major hasan bey for å treffe oberstløytnant hughes.
Major hasan bey to see lieutenant-colonel hughes.
Hva med oberstløytnant carter?
What about lieutenant colonel carter?
Ja, jeg har nyheter, oberstløytnant, om marianne beauséjour.
Yes, yes, i have news, wing commander, regarding marianne beauséjour.
Oberstløytnant chen var.
Lieutenant commander chen was... was.
Gjenta tida, oberstløytnant.
Repeat the time, wing commander.
Oberstløytnant hughes, kan jeg få presentere major hasan bey.
Lieutenant-colonel hughes, may i present major hasan bey.
Oberstløytnant cameron mitchell, leder for SG-1.
Lt. col. cameron mitchell. leader of SG-1.
Dette er oberstløytnant mitchell.
This is lieutenant colonel mitchell.
Karl strasser? oberstløytnant hoyt jackson.
Karl strasser, lieutenant colonel hoyt jackson.
Oberstløytnant T.I. fowler til tjeneste.
Wing commander T. l. fowler, reporting for duty.
Jarrod, dette er oberstløytnant cameron mitchell.
Jared, this is lt. col. cameron mitchell.
Oberstløytnant slade.
Lt. col. slade.
Jeg er oberstløytnant bill django.
I am lieutenant colonel bill django.
Du vil få midlertidig grad som oberstløytnant.
You will assume the temporary rank of lieutenant colonel.

Results: 81, Time: 0.0753

SYNONYMS

S Synonyms of "oberstløytnant"


"Oberstløytnant" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More