PENGENE FAREN DIN IN ENGLISH

What does pengene faren din mean in Norwegian

Results: 30, Time: 0.0437

Examples of using Pengene Faren Din in a sentence and their translations

Og pengene faren din skyldte meg.
And also the money your father owed me.
Er dette pengene faren din sa at var stjålet?
Is this the money your father reported stolen?
Ta en del av pengene faren din lurte av razor og skaff en ny type.
Take some of the money your father skimmed off razor, get yourself a new guy.
Faren din arvet pengene sine.
Your father inherited their money.

Jeg vil bare si at jeg ikke er ute etter pengene til faren din.
And i just want you to know, i am not after your father 's money.
Faren din la pengene i et fond som jeg er formynder for.
Your father put all the money in a trust for you and named me the executor.
Det sies at faren din står for pengene og at du er hjernen bak zeus.
They say your father 's the money and you are the mind behind zeus.
Men faren din var smartere enn meg med pengene.
Back then your father was much smarter than me with money.
Og jeg vil at du skal stille deg opp midt i den og fortelle alle at faren din drikker opp pengene til ungen.
I want you to go down to south 's pub, and i want you to stand in the middle of the pub... and tell every man that your father is drinking the money for the baby.
Du raner de som ranet faren din, og så gir du pengene tilbake til ham.
Rob the people who robbed your dad, and give the money back to him.
Etter at faren din forsvant, forsvant også alle pengene fra menighetens boks,
Yes, well, you see, ann, things went from bad to worse after your father vanished so did all the funds from the parish roof box.
Men si til faren din at jeg trenger kontaktene hans, ikke pengene.
But assure your father that i need his contacts, not his cash.
Faren din er utmerket til å overtale, og vi trenger pengene.
Your father is a champion arm twister and we need the cash.
Fordi jeg var flau over at jeg ikke hadde pengene; at jeg ikke ante hvor faren din var, og selv om jeg gjorde, så betalte han aldri ett øre i bidrag.
Because, i was embarrassed, you know, that i had no money; that i had no idea where your father was, and even if i did, he never paid a dime in child support, anyway.
Kanskje du kan snakke med faren din så han kan tvinge dritten til å gi meg pengene tilbake.
Anyway, i was thinking maybe you could talk to your dad who could send someone to lean on this prick a little and get him to give me my money back.
Jeg vil ikke låne penger fra faren din.
No, there is no way i am taking money from your dad.
Hvis ikke, vil faren din tape mange penger.
Your father will lose quite a lot of money if it does not.
Det er en kvinne som påstår at faren din sendte henne penger.
There is a woman who says your father was sending her money.
Du så alltid faren din talte opp penger så du gjorde det samme.
Always see your dad counted money so you would sit there and count your money.
Hvis faren din brukte meg for å tjene penger ville jeg visst det.
If your dad was using me as a shill to make money, i would know it.
Det er der din far skjuler pengene.
That 's where your father hides his money.
Du må bare fortelle oss når ranerne henter pengene hos din far.
You just tell us when robbers get money from your father.
Din far gav dere jo pengene.
Fikk ikke din mann vite av din far at pengene ikke kom fra ham?
Did not your father tell him that the money did not come from him?
Din far gjorde meg ansvarlig for alle pengene, 0K?
Your father put me in charge of all the money.
Hun fortalte at mora di lurte shannon etter at faren døde og beholdt pengene hans selv.
She told me your mum screwed shannon over after her daddy died, kept her father 's money.
Natten før din far døde, så fortalte han meg hva han gjorde med pengene.
The night before your father died he told me what he did with that money.
Da vi ble skilt, tilbød din far meg penger for å holde meg borte.
When we split up, your father offered me a lot of money to keep out of your life.
Jeg er sikker på at din far aldri tenkte du skulle gi dem penger.
I am convinced that your father had no idea of giving them money.

Results: 30, Time: 0.0437

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Pengene faren din" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More