SIDEN DU STAKK IN ENGLISH

What does siden du stakk mean in Norwegian

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.088

Examples of using Siden Du Stakk in a sentence and their translations

Det har vært stengt her siden du stakk.
It 's been locked up since you left.
Jeg har ikke snakket med henne siden du stakk.
I have seen her around, but we do not really talk much since you left.
Han har ikke vært den samme siden du stakk.
He has not been the same since you left.
Du har unngått dem siden du stakk fra huset.
You have been avoiding them since you ran away.

Det er en måned siden du stakk, og jeg har vokst.
Well, it 's been a month since you bailed.
Jeg har lett etter deg siden du stakk av.
Been looking for you since you run off on me.
Jeg har vært bekymret for deg siden du stakk av.
I have been worried about you ever since you ran off the other night.
Ikke sett plastbeskyttelsen tilbake på brukte sprøyter, siden du ved et uhell kan stikke deg selv.
Do not put the cover back on used needles, as you may accidentally prick yourself.
Ikke sett plastbeskyttelsen tilbake på brukte sprøyter, siden du ved et uhell kan stikke deg selv.
Do not put the cover back on used needles, as you may accidentally prick yourself.
Siden du bestemmer nå, kan du fortelle sinatra hvor han kan stikke opp dette.
Well, since you are in charge now, why do not i let you tell sinatra where he can put this?
Jeg har passet mor siden du stakk til new york for å leke kjendis.
I have been looking out for mom since you dissapeared... and went to new york... to fool around with your celebrity friends.
Og siden du ville se meg, tenkte jeg å stikke innom.
And since you wanted to see me, i thought i would stop by.
Jeg tenkte at siden du ikke var med angie lenger, kunne jeg stikke innom.
I figured since you were not seeing angie anymore, i would stop by and say hello.
Du, jeg vet at sean stakk-- og siden det er slutt mellom dere nå.
Look i know sean took off and i was thinking that since you guys were now over.
Jeg har tatt hånd om deg siden faren din stakk.
I have been here for you since your father split. did you forget that?
Hadde du ikke stukket av med kaninen, ville du vært i seng for lenge siden.
If you had not run away with the rabbit, would you be in bed long ago.
Da du stakk av for 40 år siden, så du deg aldri tilbake.
When you let out of here 40 years ago, you never looked back because you did not care.
Han sa han ikke likte måten du brukte kveldene dine på, spesiellt siden du alltid stakk ifra han.
He said he did not approve of the way you spend your evenings, particularly given that they always begin with you ditching him.
Du sier de stakk for tre dager siden?
You say they pulled out about three days ago?
du har hatt sex med fyren du traff for tre dager siden. i stedet for å være rolig og stikke blir du værende hjemme hos ham og ber ham tilbringe dagen med deg?
Okay, so you had sex with the guy that you met like three days ago, but instead of playing it cool and skedaddling, you hang around his apartment and ask him to spend the day with you?
Jeg har ventet på deg siden jeg stakk av med dr tobel.
I may say i have been expecting you since i made off with your precious dr.
Siden hjernen ikke lenger mottar smerteimpulser, kan du stikke ham med en nål... og han vil ikke engang merke det.
No longer receiving impulses of pain, you stick him with a pin... ouch. and he can not even feel it.
Hadde jeg vært deg, ville jeg stukket av for lenge siden.
If i were you, i would have run away long ago.
Jeg stakk ei sikkerhetsnål i hånda di og ba deg blø på den ene siden.
I stuck a safety pin in your hand and asked you to bleed on one side, but not the other.
Vel, siden du ikke er død eller trenger hjelp, så stikker jeg.
Well, seeing as you are not dead or looking for help, i will be on my way.
Du har visst ikke vasket opp siden kerstin stakk.
You have not washed the dishes kerstin would not have let you get away with that.
Hvorfor stakk du ikke for fem år siden?
Why the hell did not you get out five years ago?
Så kan du brette den andre siden rundt og stikke den inn, og-- lage en liten burrito.
Then you wrap the other side around and tuck it in like an envelope, and... make, like, a little burrito.
Jeg var nødt til å stikke, fordi jeg kanskje virkelig ville begynne å like deg, og... det gjorde meg så livredd, siden det betydde at du kunne såre meg.
I felt like i had to get out of there because i might... really... care about you, and... and it scared me so much because that meant that... you could hurt me.
Jeg sa jo at du skulle holde på siden, så stikker du deg ikke.
He... i told you to press down on the shank, and then you will not stick yourself.

Results: 30, Time: 0.088

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "siden du stakk"


"Siden du stakk" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More