SKAL TIL JAPAN IN ENGLISH

Translation of Skal Til Japan in English

Results: 22, Time: 0.2483

Skal til japan
are going to japan (3)

Examples of using Skal Til Japan in a sentence and their translations

Are going to japan
Vi skal til Japan!
We are going to Japan!
Ozzy, vi skal til Japan!
Ozzy, we are going to Japan!
Other sentence examples
Vi skal til Japan.
Yeah, we are going to Japan!
To skal til Japan, og.
Two are headed for Japan and.
OK, men de skipene skal til Japan og undersøke om viruset er mutert.
I appreciate that, sir, but those ships need to be in Japan, investigating the possibility of the virus mutation.
Nei. Jeg skal til Thailand. Og lndia, Kina, Japan.
No, I am going to Thailand... and India, China, Japan, maybe even Tahiti.
Yakuzaene skal sende dem til Japan.
The Yakuza are shipping' em off to Japan.
Hvem skal jeg sende til Japan?".
Who am I going to send to Japan?".
Jeg skal ikke med til Japan, skal jeg vel?
I am not going, am I?- l 'm not going to Japan.
Ozzy skal ikke bli med til Japan.
Ozzy will not come to Japan.
Men pappa, hvis du flytter til Japan, hvem skal beskytte kongeriket?
But, Daddy, if you move to Japan, who will protect the kingdom?
Jeg er glad for at jeg skal tilbake til Japan, men det er litt trist å reise fra vennene mine.
I am glad to be going back to Japan... but I am a bit sad to leave my friends behind.
Skal verkene mine til Japan?
My stuff 's going to Japan?
Skal sakene mine til Japan?
Are my pieces going to Japan?
Skal du til Japan for å finne mannen din?
Going to Japan to find your husband?
Denne gangen skal vi til Japan.
So this time, we hit Japan.
Japan skal gå til krig.
I believe that Japan will soon be at war.
Jeg skulle dra til Japan, men jeg klarte ikke a motsta a kjempe mot den beste.
I was scheduled to go to Japan, but I could not resist the challenge of coming up against the best.
Jeg drar til kontoret. Japan skal vekkes.
Yeah, well, I am about to head back to the office.
Forsvarsministerne fra Tyskland og Japan diskuterte i går om min jødiske hustru skal bære gul stjerne og sendes til en getto.
The Japanese foreign minister met with the German foreign minister yesterday andoneof thesubjectsthey discussed was whether my Jewish wife should wear a yellow star on her jacket... and be herded into a Shanghai ghetto along with the rest of her kind.
I Japan demonstrerte man fordi Budokan skulle være en hellig arena der bare kampsport slapp til, og ikke popmusikk.
In Japan, the people were demonstrating because the Budokan was supposed to be a special, spiritual hall and only reserved for martial arts, not pop music.
Han skal til Japan for å gjøre pr for sporten.
Nong Toom is going to Japan regularly to promote Thai boxing!

Results: 22, Time: 0.2483

See also


jeg skal til
I'm going to
skal si til
will tell
skal komme til
to come to
skal dra til
are going to
skal se til
will see to
skal flytte til
are moving to
skal tale til
shall speak to
skal gis til
should be given to
skal reise til
am going to
skal til london
are going to london
skal til sykehuset
am going to the hospital
skal til mexico
are going to mexico
skal til paris
are going to paris
skal til europa
am going to europe
skal til australia
are going to australia

Word by word translation


skal
- will shall should am gonna are going
japan
- japan japanese
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More