SLIK MIN FAR IN ENGLISH

What does slik min far mean in Norwegian

S Synonyms

Results: 98, Time: 0.2741

Examples of using Slik Min Far in a sentence and their translations

Det var slik min far tenkte.
That 's the way my father thought.
Jeg skal oppdra min sønn som kjøter, slik min far gjorde.
I will raise my son as a mutt, just like my father.
Det er slik min far sier jeg er en nerd.
That 's my dad 's way of saying," so, you are still a huge nerd?".
Jeg vil bli behandlet slik jeg fortjener, ikke slik min far fortjente.
I will be treated as i deserve not as my father deserved.

Det var slik min far drev selskapet, og slik min bestefar drev det, alt sammen.
That 's the way my father ran this outfit and the way my grandfather ran it, all of it.
Betyr det å finne gull at du må dø for det? slik min far gjorde?
Does finding gold mean you must die for it like my father, for one?
Jeg vil bare gi min familie en framtid og kunne stå foran min sønn slik min far ikke kunne foran meg!
All i want is to be able to stand in front of my boy like my father never was able to do to me.
Til slutt fikk jeg nok og gjorde mot min far slik jeg gjorde med katten.
When i would had enough, i did to my father what i had done to that cat.
Stephanie, du skal ikke huske meg slik jeg husker min far.
Stephanie, i will not let you remember me the way i remember my father.
Fordi hun visste at det var slik hun hjalp min far.
Because she knew that was how she helped my dad do what he had to do.
Du tok over kroppen hennes, sørget hun giftet seg med min far... slik at hun skulle føde meg.
You took over her body, made sure she married my father... so that she would give birth to me.
Min far sloss mot ham slik at jeg kunne komme meg ut.
My father fought him so i could get out.
Måneden september skal hete germanicus etter min far, slik august er oppkalt etter min olde.
In future, september will be known as" germanicus" after my father, as august was after my great... my great grandfather.
Min far ga sitt liv slik at vi kan ha en sjanse til å bekjempe dette.
My father gave his life so that we may have a chance to defeat this.
Min far forklarte det slik: deres verden er ett av-- kosmosets ni riker, som er forbundet av grenene til yggdrasil, verdenstreet.
My father explained it to me like this, that your world is one of the nine realms of the cosmos, linked to each other by the branches of yggdrasil, the worlds tree.
Jeg må få dette til for å bevise for min far at jeg kan ta meg av southfork slik at han ikke selger den.
And i have to fix it to prove to my father that i can handle southfork so he will not sell it.
min far og hans venner finner oljen og legger inn alt rørarbeidet slik at andre kjedelige mannskap kan komme inn.
So, my dad and his friends find the oil and then put in all the plumbing so other lamer crews can come in.
Jeg har lidd for roma, slik min far gjorde.
My father shed blood for rome.
Jeg akter ikke å følge opp slik min far gjorde.
Garland, but i have no interest in looking over this place the way my father did.
Jeg har prøvd å oppdra henne slik min far oppdro meg.
Well, i tried to raise her right, same as my dad raised me.
Min far er også slik.
My father 's the same.
Han utnytter deg slik han utnyttet min far.
He 's using you just like he used my father.
Det er slik deg var med min far.
It 's just kind of the way it was with my dad.
Slik fant jeg ut at min far døde.".
That 's how i found out my father died.".
Hoyt stoler på meg slik han stolte på min far.
Hoyt trusts me just like he did my father.
Hvordan ble det slik? kvelden vi ankom salem, sa min far til meg at det var bedre om tusen uskyldige
On the very night he landed in salem, my father said to me that it were better 1,000 innocents
Vil du tjene min bror slik som du har tjent hans far?
Will you serve my brother as you served his father?
Du vil sende min ustabile far tilbake til institusjonen...-... som gjorde ham slik.
You want to send my mentally unstable father back to the institution that made him that way.
Min fyrste vil snart regjere hele japan. og du kan gå i døden. slik som deres far.
Soon my lord will be ruler of all japan and you can take your life like your father did.

Results: 98, Time: 0.2741

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "slik min far"


"Slik min far" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More