SPLITTE IN ENGLISH

What does splitte mean in Norwegian

S Synonyms

Results: 81, Time: 0.058

Examples of using Splitte in a sentence and their translations

Du vil splitte henne i to!
You will split her wide open!
La aldri jeff splitte oss igjen.
Let us never let jeff divide us again.
Det vil splitte den svarte stemmen.
That would split the black vote.
Jeg skulle splitte dem.
I would split them.

Vi skal splitte og herske.
We are gonna divide and conquer.
Da slipper du å splitte familien.
That way, you will not have to break up the family.
Vil klaven splitte familien din? jeg blir med deg.
The clave wants to rip your family apart?
Ikke splitte hår med meg, doktor.
Do not split hairs with me, doctor.
Du må ikke splitte styrkene våre.
You will not divide our forces, earl ragnar.
Ikke prøv å splitte oss, kaptein.
Do not try to drive a wedge between us, captain.
Blade, vi bør splitte i tre.
Blade, we should split in three units.
Og hva nå, skal du splitte den?
So what? now you wanna take it apart?
Fienden vil prøve å splitte deg.
The enemy will try and divide you.
Jeg trenger et offer, et sinn å splitte og spytte på.
I need a victim, a mind to pry apart and spit in.
Vi vil ikke la oss splitte.
Mom! let us not divide.
Vi må visst splitte den.
Guess we will have to split it.
Og nå prøver hun å splitte oss.
And now she 's trying to drive a wedge between us.
Flint vil nok splitte dem for å få en fordel.
Flint likely seeks to separate them, gain an advantage.
Hun kommer til å gjøre alt i sin makt for å splitte dere.
She will do whatever she can to keep you guys apart.
Ingen står hverandre nær nok til at noe ikke kan splitte dem.
There are no two people close enough that something can not separate them.
Han prøver å splitte oss.
He is trying to drive a wedge between us.
Som styremedlem vil jeg ikke splitte oss.
And as school trustee, i will not divide us.
Skal du splitte åtterne?
You are gonna split the eights?
Å ha ham som kandidat vil splitte landsmøtet.
I think the idea of him being the republican vice presidential nominee would split the convention.
Masters og jeg kan splitte og herske.
Masters and i can divide and conquer.
Det er bare det at jeg tror alle bør splitte alt likt.
It 's just that i think everyone should split everything equally.
Nå, som napoleon vil jeg splitte og erobre.
Now, iike napoleon... i will divide and conquer.
Vi kan ikke la frykten splitte oss.
We can not let fear divide us.
At haug med bananostriches nesten splitte oss.
That bunch of bananostriches nearly split us.
Nei, vi er nødt til å splitte, vic.
We have got to split, vic.

Results: 81, Time: 0.058

SEE ALSO

See also


"Splitte" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More