TEGN TIL LIV IN ENGLISH

Translation of Tegn Til Liv in English

Results: 30, Time: 0.0559

Examples of using Tegn Til Liv in a sentence and their translations

Sign of life
Lngen tegn til liv.
No sign of life.
Ingen tegn til liv.
No sign of life.
Life signs
Ingen tegn til liv i noen av dem.
No life signs in any of them.
Tegn til liv?
Any life signs?
Other sentence examples
Ingen tegn til liv.
Ingen tegn til liv.
No signs of life anywhere.
Sensorene mine registrerer tegn til liv.
My sensors is detecting signs of life.
Dager uten tegn til liv.
May 3, 16:00 hours 177 days without signs of life.
Ingen tegn til liv.
There is no sign of life.
Tegn til liv. mennesker.
Signs of life.
Har fort worths bymessige lik ikke vist noen tegn til liv.".
The civic corpse of fort worth" shows no sign of life whatsoever.
Finner termalene tegn til liv?
Are the thermals picking up any signs of life?
Jo sterkere den er, dess større tegn til liv.
The sharper it is the more evidence of life.".
Ingen tegn til liv.
Showing no life signs.
Endelig viser USA tegn til liv.
The U.S. is finally on the board, showing some signs of life with the score, 2-1, japan.
Den registrerer ingen tegn til liv.
This tricorder is not registering your life signs.
Fortsett å lete etter tegn til liv.
Keep scanning for signs of human life forms.
Jeg får ikke inn tegn til liv på de to skipene.
I am not reading any life signs on the two ships that just de-cloaked.
Sir, bortsett fra oss selv finnes det ingen tegn til liv her.
Sir, other than ourselves, i am picking up no life signs here.
Det er spor etter teknologi, warp-reaktorer, underromssendere... men ingen tegn til liv.
There is evidence of advanced technology... warp reactors, subspace transmitters... but no life signs.
Første grunnen er fordi vi ser etter tegn til liv andre steder i solsystemet.
Number one reason is because we are looking for signs of life elsewhere in the solar system.
Det var ikke tegn til liv før 18. april 1996 da fingeravtrykkene hans ble funnet på en 22 kal. luger
There was no sign of life until april 18, 1996, when his fingerprints were found on a 22 calibre ruger, found
Ingen tegn til organisk liv.
No sign of organic life aboard that ship, either.
Det finnes imidlertid ingen tegn til intelligent liv på denne grønne planet.
Although there are no signs of intelligent life coming from this heavily forested planet,
Alt tyder på at dette er er hovedkvarteret til zurg, men vi har ikke sett tegn til intelligent liv.
All signs point to this planet as the location of zurg 's fortress, but there seems to be no sign of intelligent life anywhere.
Ingen tegn til intelligent liv, kun vegetasjon og dyreliv.
No signs of intelligent life-forms.
Vi dro til utpostene og lette etter tegnliv.
We sought out the old colonial outposts looking for signs of life.
Jeg henga livet mitt til å beskytte dere. jeg lette etter tegn på blod. hennes blod... og ditt.
I dedicated myself to watching over the two of you, searching for signs of blood... her blood.
Det er tegn til liv.
The visuals indicate life readings.
Fortsatt ingen tegn til liv fra molly og todd.".
Still no sign of molly and todd.

Results: 30, Time: 0.0559

Word by word translation


tegn
- signs evidence character miracles revelations
liv
- life liv soul lifetime lives

"Tegn til liv" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More