TENKT Å HOLDE IN ENGLISH

What does tenkt å holde mean in Norwegian

Results: 8, Time: 0.1767

Examples of using Tenkt Å Holde in a sentence and their translations

Jeg har tenkt å holde det.
I'm going to keep it.
Har du tenkt å holde meg i spenning?
Are you going to keep me in suspense?
Hvor lenge har du tenkt å holde på med Allison?
How long are you going to keep on with this, Allison?
Så, har du tenkt å holde deg her?
So, are you gonna stick around, then?

Har dere tenkt å holde på lenge?
Do you intend to carry on much longer?
Han visste at jeg ikke hadde tenkt å holde løftet mitt.
He knew perfectly well i had no intention of keeping it.
Med mindre du ikke har tenkt å holde.
Unless, of course, you don't intend to honor.
Og jeg tenker å holde et øye med henne.
And i mean to keep an eye on her.

Results: 8, Time: 0.1767

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Tenkt å holde" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More