TRISTHET IN ENGLISH

What does tristhet mean in Norwegian

S Synonyms

Results: 78, Time: 0.0356

Examples of using Tristhet in a sentence and their translations

Depresjon(følelse av dyp tristhet og ikke å bli verdsatt).
Depression(feelings of deep sadness and unworthiness).
Depresjon(følelse av dyp tristhet og ikke å bli verdsatt).
Depression(feelings of deep sadness and unworthiness).
Livet er for kort for så mye tristhet.
Life is too short for so much sorrow.
Ingen ord kan oversette tristhet jeg føler død din... vår far.
No words can translate sadness i feel the death of your... our father.

Alt jeg føler er tristhet.
All i feel is sad.
Livet er for kort for så mye tristhet.".
Life's too short for so much sorrow.".
Med tårer og tristhet begynte de å reparere.
With tears and with sadness they started to mend.
Du trenger ikke kjenne noen for å føle tristhet.
You don't have to know someone to feel sad for them.
Og tristhet og et dypt ønske om å se deg lide intens smerte.
And sadness and a deep desire to see you suffer intense pain.
Det er faktisk veldig vanskelig å føle tristhet uten faktisk-.
Which is actually really hard to do... to feel sad without actually.
Så lenge jeg kan huske har jeg hatt en kniv av tristhet i hjertet.
I have had this knife of sadness in my heart,
Tristhet og depresjon, jeg vet egentlig ikke forskjellen.
Sadness and depression, i guess i don't really know the difference.
Og det er forskjell på tristhet og depresjon.
And there is a difference between sadness and depression.
Ta"Livet er vakkert" den slår tristhet med latter.
Take'Life is beautiful' beat sadness with laughter.
Du har et ansikt som er etset inn med tristhet.
You have got a face that's etched with sadness.
Du vet, tristhet.
You know, sadness.
Så du kan vise kjærlighet og tristhet.
So you can demonstrate love and sadness.
Gale selv uttrykke sjokk og tristhet.
Gale express his shock and sadness himself.
Vet du hva jeg gjør med tristhet?
Do you know what i do about unhappiness?
Du kan ikke kjøpe bort tristhet med piller.
Can't buy off unhappiness with pills.
Og overvant hennes skrupler og tristhet.
And conquered her scruples and gloom.
Du har min holdning du har din fars tristhet.
You have got my attitude and you have got your daddy's blues.
Men bak min tristhet er det også mye stolthet over det vi har oppnådd som samfunn.
But behind my sadness, there is also great pride in what we have achieved as a community.
Dersom du drikker alkohol mens du tar fycompa, kan også eventuell følelse av sinne, forvirring eller tristhet forverres.
Drinking alcohol while taking fycompa can also make any feelings of anger, confusion or sadness worse.
Jeg prater om ting som sinne, elendighet, tristhet, skam.
Now, I'm talking about things like anger, misery, sorrow, shame.
Dersom du drikker alkohol mens du tar fycompa, kan også eventuell følelse av sinne, forvirring eller tristhet forverres.
Drinking alcohol while taking fycompa can also make any feelings of anger, confusion or sadness worse.
Tristhet fordi du er gift med en du ikke liker å være sammen med.
Sadness that for some reason you're married to someone you don't like to be with.
For en ulykke som bragte deg til dette forferdelige stedet, med så mye tristhet og lidelse.
What a terrible accident that brought you to this terrible place with so much sadness and so much pain.
Og mens hun gjorde det, følte jeg meg iskald, og så en utrolig tristhet.
As she did it, i felt freezing cold and then this impossible sadness.
Og hun synger sangen om kjærlighet og sinne, frykt og glede og tristhet på én gang.
And she sings the song of love and anger... and fear and joy and sadness all at once.

Results: 78, Time: 0.0356

SYNONYMS

S Synonyms of "tristhet"


vemod

"Tristhet" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More