VÆRE EN GOD IN ENGLISH

Translation of Være En God in English

S Synonyms

Results: 187, Time: 0.0375

Examples of using Være En God in a sentence and their translations

Jeg vil være en god far.
I would be a good father.
Men det burde være en god kombinasjon.
But that should be a great match-up.
Jeg kan være en god far.
I will be a good father.
Han må være en god skuespiller.
To do this job you gotta be a great actor, naturalistic.

Jeg skal være en god far.
I will be a good father.
Det er å være en god journalist.
That 's being a good reporter.
Kunsten å gjøre god butikk er å være en god mellommann, å få folk sammen.
The art of good business is being a good middleman.
Det kan være en god idé å.
You know, what might be a great idea is if we... vern!
Det kan være en god idé.
Well, it could be a good idea.
A være en god leser skal skaffe meg en god kontorjobb.
Being a good reader 's gonna help me get a good office job.
Jeg ville være en god far.
I would be a good father.
Det kan være en god idé.
It could be a good idea.
Å være en god person.
Being a good person.
Du kan ikke være en god muslim og ikke be.
You can not be a good muslim and not pray.
Det heter å være en god sønn.
It 's called being a good son.
Å være en god muslim, en god sykepleier-- og en god kone.
Being a good muslim a good nurse and a good wife.
Jeg kan ikke være en god lagkamerat.
I can not be a good teammate.
Jeg prøver bare å være en god husgjest.
I am just being a good house guest.
Du må være en god mekaniker.
You must be a good mechanic.
Jeg skal være en god gutt.
I will be a good boy.
Det kalles å være en god sønn.
It 's called being a good son.
Han var tro mot sitt ord om å være en god hyrde.
He was true to his word about being a good shepherd.
Jeg tror ikke at jeg kan være en god ektemann og far.
I do not think i can be a good husband and a father.
Jeg er ikke fornøyd med å være en god mor.
I could not settle for being a good mother.
Jeg kan være en god far.
I could be a good father.
Hva er nøkkelen til å være en god far?
Okay, the key to being a good dad?
Linnis, du må være en god mor.
Linnis... you must be a good mother.
Hvordan kan jeg være en god far hvis jeg alltid er i fengsel?
How can i be a good father if i am always in prison?
De støtter deg for å være en god forretningsmann?
They endorsed you for being a good businessman?
Hun må være en god sporer hvis hun kan finne kukken din.
She must be a good scout if she can find your cock.

Results: 187, Time: 0.0375

Word by word translation


være
- be alone being is are
god
- good great plenty nice well

S Synonyms of "være en god"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More