VAR EN STOR IN ENGLISH

Translation of Var En Stor in English

S Synonyms

Results: 279, Time: 0.043

was a great (99) was a big (81) is a big (9) was a huge (7) was a large (7) were a great (6) was a major (3) was a giant (3) is a great (3)

Examples of using Var En Stor in a sentence and their translations

Los angeles var en stor suksess.
Los angeles was a great success.
Robin, faren din var en stor mann.
Robin, your father was a great man.
Og det var en stor bag.
And it was a big bag.
Dette var en stor kveld, og jeg arbeider.
This was a big evening, and when i am working,

Som skjøt loger labbit var en stor hit i kina!
Who shot loger labbit was a huge hit in china!
Faren min var en stor mann!
My father was a great man.
Det var en stor tabbe.
It was a big mistake.
Han var en stor soldat, faren din.
He was a great soldier, your father.
Det var en stor innrømmelse, men vi hadde ikke noe valg.
It was a huge concession, but we did not have much choice.
Det var en stor individuell variasjon innenfor aldersgruppene.
There was a large variability for individuals within the age groups.
Det var en stor altan på baksiden.
There was a large balcony at the back.
Jeg trodde at det var en stor banan.
I thought it was a big banana.
Det var en stor feil.
It was a huge mistake.
Jeg var en stor skjønnhet.
I was a great beauty.
Det var en stor distraksjon for jemens myndigheter.
Yolande it was a major distraction for the yemeni government.
Det var en stor eksplosjon etterfulgt av en andre eksplosjon på styrbord side.
There was a major explosion followed by second explosion on the starboard side.
Det var en stor individuell variasjon innenfor aldersgruppene.
There was a large variability for individuals within the age groups.
Jeg var en stor bløff tidligere.
I was a huge phony before.
Han var en stor ridder.
He was a great knight.
Han var en stor tilhenger av... han-du-vet.
He was a big supporter of you-know-who.
Svogeren din var en stor mann.
Your brother-in-law was a giant among men.
Det var en stor trussel mot flere politikere.
We had solid intelligence, there was a major threat on some government officials.
Han var en stor mann.
He was a large man.
Det var en stor ladning.
That was a huge load.
Det var en stor, gammel kasse-tv.
That 's a big old CRT. i am guessing... late' 90s.
Hva, at moren hennes var en stor stjerne?
What, that her mom was a giant star?
Det var en stor brann.
It was a big fire.
Din far var en stor mann.
Your father was a great man.
Det var en stor, gul bil.
It was a big yellow car.
Men å ta ut marcelo var en stor feil.
But taking marcelo out of the game was a huge mistake.

Results: 279, Time: 0.043

See also


var en stor suksess
was a remarkable success was such a success was a big success was a great success was a resounding success
var en stor mester
to be a great champion
det var en stor eksplosjon
there was a big explosion there was a major explosion there was this massive explosion There's been a massive explosion
det var en stor bil
it was a big car there was a big car it was a large car it was a great car
han var en stor kriger
he was a great warrior
far var en stor mann
father was a great man
det var en stor storm
there was a great storm
var du en stor fan
were you a big fan
var en mann
was a man
var for stor
was too big

Word by word translation


var
stor
- big great large much major

S Synonyms of "var en stor"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More