VET HAN TRENGER IN ENGLISH

What does vet han trenger mean in Norwegian

Results: 7, Time: 0.1161

Examples of using Vet Han Trenger in a sentence and their translations

Du vet han trenger dette.
Whatever, okay? you know he needs this.
Du vet han trenger en høyere dose.
You know he needs a higher dose.
Jeg vet han trenger hennes navn.
I know he needs her name.
Jeg vet han trenger hjelp.
I know he needs help.

Gud vet han trenger det.
God knows he needs it.
Gud vet han trenger øvelsen.
God knows he needs the exercise.
Det drittsekk greely visste han trengte en slags forsikring for å presse oss.
That scumbag greely knew he needed some kind of insurance policy in order to blackmail us.

Results: 7, Time: 0.1161

"Vet han trenger" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More