VI ER VENNER IN ENGLISH

Translation of Vi er venner in English

Results: 401, Time: 0.0427

we're friends we're pals we are friends we were friends we're all chummy we will make
vi er vennervi er kamerater
vi lagervi gjørvi skal gjøre

Examples of using Vi er venner in a sentence and their translations

Vi er venner. Du er sikkert en av mine beste venner.
We're friends. You're probably one of my best friends.
Jeg er din fiendes fiende, som betyr at vi er venner.
I'm the enemy of your enemy, which means we're friends.
Vi er venner, ikke sant?
We're pals, right? Right?
Vi er venner, eller har du glemt det?
We're pals. Don't you remember?
Nå som vi er venner med cubanerne.
Now that we're all chummy with the Cubanos.
Pappa?- Vi er venner, ikke sant?
Dad?- We're pals, right?
Gi mamma et kyss og vi er gode venner igjen.
Give Mommy a kiss and we will make up.
Vi er venner som kanskje har sex.
We are friends who maybe have sex.
Vi er venner, ikke sant?
We're pals, right?
Gi mamma et kyss og vi er gode venner igjen.
Give Mummy a kiss and we will make up.
Vi er venner og skal allid hjelpe hverandre,
We are friends... and we are gonna watch out for each other forever.
Ikke rart vi er venner.
No wonder we were friends.
Kom an, vi er venner.
Oh, come on, we're pals.
C'mon, jeg trodde vi er venner.
Come on, I thought we were friends.
Men nå som vi er venner, trenger jeg litt hjelp.
But, hey, now that we are friends, I do need a favor.
Vi er varme, vi er venner, ingen fare er på ferde.
We are warm, we are friends No dangers threaten here.
Hvem har sagt at vi er venner?
Who said we were friends?
Han! Vi er venner.
Han! We are friends.
Tror du kanskje at vi er venner?
Who told you we were friends?
Jeg har ikke sagt at vi er venner.
Money is money. I never said we were friends.
Vi er venner som hjelper hverandre.
We are friends and help each other.
Vi er venner av Rohan og av Théoden, din konge.
We are friends of Rohan and of Theoden, your king.
Vi er venner fra Space Camp.
We are friends from Space Camp.
Du? Og jeg spør fordi vi er venner.
You? And I'm asking because we are friends.
Bra. OK. Selv om vi er venner.
Good. OK. Although we are friends.
Bra. OK. Selv om vi er venner.
Good. Okay. Although, we are friends.
Du har overbevist meg om at vi er venner i fremtiden.
You have convinced me that we are friends in the future.
Det er som om vi er venner.
I feel as if we are friends already.
Jeg tror de forteller deg at vi er venner.
I think they're telling you That we are friends.
Jepp. Det er derfor vi er venner.
Yep. This is why we are friends.

Results: 401, Time: 0.0427

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More