VIKTIGERE ENN NOEN GANG IN ENGLISH

What does viktigere enn noen gang mean in Norwegian

Results: 8, Time: 0.0467

Examples of using Viktigere Enn Noen Gang in a sentence and their translations

Det er viktigere enn noen gang å stenge radioene.
So, it is more important than ever to actually close the stations down.
Nå er det viktigere enn noen gang før.
And now it 's more important than ever.
Det er viktigere enn noen gang at vi koordinerer våre anstrengelser, og det inkluderer sean renard.
It is more important than ever that we coordinate our efforts, and that includes sean renard.
Nå mer enn noen gang... er det viktig å huske julens sanne verdi.
Now, more than ever, it is important to remember the true meaning of christmas.

Jeg er viktigere for ham nå, enn du noen gang vil bli.
I am more important to him now than you will ever be.
Vår kamp er viktigere enn noen gang!- nå har vi fått et symbol!
Our struggle has become greater and more significant than ever, but it is now crowned with a symbol!
Det er viktigere nå enn noen gang.
It matters more than ever, more than anything ever, ever.
Din rolle i den fremtiden er viktigere enn noen gang.
Your role in that future is more vital now than it ever was.

Results: 8, Time: 0.0467

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Viktigere enn noen gang" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More