VIL BLI REDDET IN ENGLISH

What does vil bli reddet mean in Norwegian

S Synonyms

Results: 31, Time: 0.1162

Examples of using Vil Bli Reddet in a sentence and their translations

De rettroende vil bli reddet.
The devout will be saved.
Jeg vil bli reddet.
Ingen vil bli reddet.
No one will be saved.
Du vil bli reddet.
No! you will be saved.

Hva om james ikke vil bli reddet?
And if james doesn't want to be saved?
Hva far deg til a tro at vi vil bli reddet?
What makes you think we wanna be saved?
Du vil bli reddet.
Ingen kan redde deg fordi du ikke vil bli reddet.
I mean, no one can save you because you don't wanna be saved.
Hvordan kan man redde en by som ikke vil bli reddet?
How can you save a city that doesn't want to be saved?
Den libyske rasen vil bli reddet av eksepsjonelle menn.
Like all races, the libyan race will be saved by its exceptional men.
Hvordan redder du noen som ikke vil bli reddet?
How do you save someone who doesn't wanna be saved?
Lederen vil bli reddet...".
The leader will be saved...".
Dere... vil bli reddet.
You... will be saved.
Bare rolig, jabba, din sønn vil bli reddet.
Rest assured, mighty jabba, your son will be saved.
Kanskje han ikke vil bli reddet.
He may not want to be rescued.
Og det er en god sjanse vi vil bli reddet av dominion.
And there's a good chance we will be rescued by the dominion.
Tenk på alle generasjonene som vil bli reddet.
Think of the generations that would be saved.
En leder vil bli reddet i slaget, og hans redningsmann vil en dag lede.
In the battle, a leader will be saved... and his savior will someday lead.
Og i så fall må du spørre henne om hun vil bli reddet av oss.
Anyway... we would first have to ask her if she wants to be saved by us.
Redningsforsøk er vanskelige nok med folk som vil bli reddet.
A rescue attempt is hard enough... when it's someone who actually wants to be rescued.
At raisa ville bli reddet?
That raisa would be saved?
Hun ropte om hjelp, men jeg fikk ikke inntrykk av at hun ville bli reddet.
She was calling him a devil and moaning for help, but i didn't get no idea she wanted to be rescued.
Jeg fatter ikke hvorfor du var så sikker på at vi ville bli reddet.
I don't know why you were so certain that we were going to be saved.

Results: 31, Time: 0.1162

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "vil bli reddet"


"Vil bli reddet" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More