VIL DE ALDRI IN ENGLISH

What does vil de aldri mean in Norwegian

Results: 68, Time: 0.2532

Examples of using Vil De Aldri in a sentence and their translations

Dreper du ham, vil de aldri åpne den døra.
You kill him, they will never open that door.
Om du avslår, vil de aldri kunne skade deg det ringeste.
If you disregard them, they will not harm you in any way.
Da vil de aldri eie deg.
Then they will never own you.
Hvis vi gjør det, vil de aldri komme seg tilbake over.
If we do that, they will never get back across.

Om du avslår, vil de aldri kunne skade deg det ringeste.
If you disregard them, they will not harm you in any way.
Hvis jeg gjemmer meg, vil de aldri finne meg.
If i hide, they will never find me.
Hvis du sårer henne, vil de aldri finne liket ditt.
You hurt her, they will never find your body.
Hvis de finner ham, vil de aldri la seg stanse.
If they find him, then they will never stop.
Hvis du dreper meg, så vil de aldri la deg gå.
If you kill me they will never let you go.
Da vil de aldri slippe deg inn igjen.
Or, they will never let you back in.
Taper dere, vil de aldri la dere glemme det.
Lose and they will never let you forget it.
Om du kaller dem til ledelsen, vil de aldri finne rett vei.
Even if you call them to guidance, they will never be guided.
Om du kaller dem til ledelsen, vil de aldri finne rett vei.
Even if you call them to guidance, they will never be guided.
Det vil de aldri gjøre, chucky.
They never will, chucky.
Da vil de aldri gå inn der.
Then we will never want to come.
Får de støt, vil de aldri stole på meg mer.
Put 12 amps in these animals, they're never gonna trust me again.
Denne quisling vil de aldri godta som regjeringssjef.
This quisling will never be accepted as a leader of the government.
Det vil de aldri.
And never will.
Hvis du ikke ser det, vil de aldri tro meg.
If you can't see it, they won't believe me.
Men den vil de aldri ønske seg, på grunn av de gjerninger de har sendt i forveien.
And they will never wish there for, because of that which their hands have sent forward.
Om du avslår, vil de aldri kunne skade deg det ringeste.
If you turn away from them, they will not harm you in the least.
Men den vil de aldri ønske seg, på grunn av de gjerninger de har sendt i forveien.
They will never wish for death because of what they have done!
Men den vil de aldri ønske seg, på grunn av de gjerninger de har sendt i forveien.
They will never wish for it, because of what their hands have sent forward.
Om du avslår, vil de aldri kunne skade deg det ringeste.
If you turn away from them, they will not harm you in the least.
Men den vil de aldri ønske seg, på grunn av de gjerninger de har sendt i forveien.
And they will never wish there for, because of that which their hands have sent forward.
Hvis du blir her... vil de aldri la deg glemme hva faren din gjorde.
If you stay here... they will never let you forget what your father did.
Og derfor vil de aldri bli så sterke og raske som du kan bli.
Because of that they will never be as strong or as fast as you can be.
Men den vil de aldri ønske seg, på grunn av de gjerninger de har sendt i forveien.
They will never wish for death because of what they have done!
Om du kaller dem til ledelsen, vil de aldri finne rett vei.
Even if you call them to the right path, they will never accept guidance.
Om du kaller dem til ledelsen, vil de aldri finne rett vei.
Even if you call them to the right path, they will never accept guidance.

Results: 68, Time: 0.2532

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Vil de aldri" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More