VIL HA VÅRT IN ENGLISH

What does vil ha vårt mean in Norwegian

Results: 22, Time: 0.3165

Examples of using Vil Ha Vårt in a sentence and their translations

Dere vil ha vårt land og vår olje.
You want our land, you want our oil.
Vi vil ha vårt eget.
We want our own kingdom.
Og jeg vil ha vårt ekteskap.
And i want our marriage.
Det er en annen sin, og jeg vil ha vårt hus.
This is somebody else's and i want our house.

De tingene vi blir overøst med når dere vil ha vårt merke på papir?
The kind you lavish on us when you want our mark on your paper?
Og vi vil ha våre egne klær igjen nå!
And we want our own clothes back now!
Vi vil ha våre 6000.
We want our 6 grand.
Vi vil ha vår sønn tilbake, så vi kan dra herfra.
We just want our son back.
Utrykningsenheten vil ha vår hjelp.
Utrykningsenheten want our help.
Si til tony at vi vil ha vår andel.
Tell tony we just want our cut.
De er jo søte."Vi vil ha vår Maria!".
Surely they're not so bad?"We want our Maria!".
Det viste seg at hun ikke ville ha vår hjelp.
She didn't want our help.
Det er derfor du vil ha vår hjelp til å finne getz.
That's why you want us to help you find getz.
Han vil ha vår hjelp.
He wants our help.
De vil ha vår velsignelse.
They would have our blessing.
LBJ vil ha vår støtte.
LBJ wants our support.
Marianne egerman skal åpne motebutikk og vil ha vår hjelp.
Marianne egerman is opening a boutique and wants us to help.
Vi ville hatt vårt eget hus.
We would have our own house.
Men vi ville ha vår molly tilbake.
But we would have our molly back.
Martinelly? da vi ville hatt vår egen eplesaft.
You know, that way, we would have our own apple juice.
Men hvis du vil ha vår støtte ikke bare si hva du skal gjøre.
But if you want us to get behind you, don't just tell us what you're gonna do.
Dette er dvergland dette er dverggull og vi vil ha vår hevn!
These are dwarf lands. this is dwarf gold. and we will have our revenge.

Results: 22, Time: 0.3165

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Vil ha vårt" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More