VILLE HA SATT IN ENGLISH

What does ville ha satt mean in Norwegian

Results: 30, Time: 0.0402

Examples of using Ville Ha Satt in a sentence and their translations

Jeg ville ha satt dem opp til et skudd fra klokketårnet.
Roughly the location i would have put them in for a shot from the steeple.
De ville ha satt deg bort.
They would have put you away.
Far ville ha satt ham på plass.
Father would have put him right in his place.
Tror du ikke sovjet ville ha satt et slags merke på den hvis den var?
Well, do not you think the soviets would have put some kind of marking on it if it were?

Jeg vet du har i deg du vil ha satt fri.
I know somethin 's in ya that you wanna set free.
Han ville ha satt tiltaltes interesser øverst.
He would have regarded the defendant 's interests as paramount.
Jeg ville ha satt til en anelse salt.
I would have added a pinch more salt.
Ou vet jo at jeg ville ha satt inn hestene for saken.
A lie! you know i expose the horses for the cause.
Så jeg ville ha satt i gang var jeg deg, før jeg introduserer politimenn for taxibookere.
So i would get on it if i were you, before i start introducing policemen to cab controllers.
Jobben ville ha blitt satt ut på anbud.
The job would have been put out to tender.
Jeg ville aldri ha satt kona di i en boks i hagen.
I would have never put your wife in a box... in the backyard.
At en fyr som minton ville ikke ha satt en fengselstyster på tiltalebenken.
I knew a guy like minton would not have bothered putting a jailhouse snitch on the stand.
En venn ville ikke ha satt ham i den posisjonen i første omgang.
A friend would not have put him in that position in the first place.
ville ha satt spørsmålstegn ved det.
Few would have questioned the move.
Jeg ville ha satt pris på at ledelsen hadde vist litt forståelse.
I would have really appreciated..... some understanding from upper management.
Jeg tror terje, min far, ville ha satt veldig pris på det.
I believe terje, my father, would have appreciated it a lot.
Jeg tviler på at han ville ha satt pris på det så mye, ikke være en bajoran.
I doubt he would have appreciated it as much, not being a bajoran.
Hvis vi hadde kommet i dag, ville vi ha satt byen i beredskap.
If we got here today, we would know we were in hot water and we would put this town on alert.
Har du latt deg selv bli skadet bortsett fra i tilfeller der et menneske ville ha blitt satt i fare?
Have you ever harmed yourself, except in cases where a human being would have been endangered?
Jeg vil ha sentralen satt opp i budapest før soloppgang.
I want a crib set up in budapest by dawn.
Hun ville aldri ha satt seg inn til en fremmed.
She would never get in a stranger 's car.
Hvis jeg var deg, ville jeg ha satt meg og drukket en øl til.
If i was you, friend, i would sit back there and i would have myself another beer.
Dessuten, om noen hadde vært her, ville de ha satt navn på hulene alt.
Besides, if anyone had been down here and made it out, they would have named it already.
Hør her, chuck, hvis jeg var deg, ville jeg ha satt meg i den bilen før det skjer noe vi begge vil angre på.
Listen, chuck, if i were you, i would get back in that car before something happens that both of us regret.
Ville du ha tatt den hvis jeg hadde satt ham over?
Brandon, would you have taken the call if i put it through?
Jeg vil ha ham satt inn i tolv år.
I want him away for 12.
Manny ville ha satt pris på det.
Manny would really appreciate it.
Jeg ville ha satt stor pris på en invitasjon til avdukingen.
Ma'am, i would appreciate it very much if i could have an invite to the unveiling thing.
Jeg ville ha satt pris på at dere holdt på hemmeligheten.
I would appreciate it if you would all... keep my secret.
Han ville ha satt himmel og jord i bevegelse for de guttene, så til helvete med det større gode.
He would move heaven and earth for those boys and to hell with the greater good.

Results: 30, Time: 0.0402

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Ville ha satt" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More